Sökning: "Rebecka Levenskog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Levenskog.

  1. 1. En uppblåst historia? En kritisk diskursanalys om hur dags- och kvällspress framställer tarmsjukdomen IBS

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Rebecka Levenskog; Jolinne Marlowe; [2019-08-13]
    Nyckelord :FODMAP; Genus; Hälsa; IBS; Media; Ojämlikhet; Sammanfattning;

    Sammanfattning : Program: Hälsopromotion kandidatprogram, KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Hillevi PrellExaminator: Christina BergAntal sidor: 29Termin/år: VT 2019.... LÄS MER