Sökning: "Rebecka Liljedahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecka Liljedahl.

 1. 1. Barn som farit illa- Barnsjuksköterskors upplevelser av att möta dessa barn. En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Sømoen; Rebecka Liljedahl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Upplevelser hos föräldrar till prematurfödda barn i samband med vårdtiden på neonatalavdelningen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Rebecka Liljedahl; Tove Tunlid; [2012]
  Nyckelord :föräldrar; upplevelser; prematur; neonatalavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att födas för tidigt definieras som att födas före 37 fullgångna graviditetsveckor. Barn som föds för tidigt vårdas på specialiserade sjukhusavdelningar, så kallade neonatalavdelningar. Att få barn för tidigt innebär en stor omställning för föräldrarna och situationen är påfrestande på flera sätt. LÄS MER