Sökning: "Rebecka Lundin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Rebecka Lundin.

 1. 1. Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Erik Lundin; Rebecka Johnell; [2019]
  Nyckelord :Coworking; framtidens kontor; flexibla kontor; kontorstrender; framtidens hyresgäster; fastighetsbolag; kontorslokaler; kontorsmarknad.; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Dagens kontorsmarknad och arbetssätt står inför en ständig förändring och utvecklas snabbare än någonsin. Faktorer som driver på denna utveckling är allt från omvärldens globalisering, urbanisering, digitalisering, nya ekonomier och framtida generationer. LÄS MER

 2. 2. Koordinering av sökresurser vid efterforskning av försvunna personer i Polisregion Stockholm

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Rebecka Lundin; Caroline Säwensten; [2018]
  Nyckelord :Blåljuslogistik; efterforskning; responssystem; samverkan; koordinering; informationsdelning; Polisen; frivilligorganisationer;

  Sammanfattning : I och med ett ökande antal försvunna personer årligen i Sverige har efterforskning av försvunna personer blivit ett allt vanligare räddningsuppdrag för Polisen. Enligt lagen om skydd mot olyckor är det Polismyndighetens ansvar att utföra efterforskning av försvunna personer i fall som inte avser fjäll-, sjö- eller flygräddningstjänst. LÄS MER

 3. 3. "Om jag vore den skulle jag..." : Att nå värdegrunden i svenskämnet genom film och berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik; Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Rebecka Johansson; Lina Lundin; [2017]
  Nyckelord :Värdegrund; Film; Svenskämne; Receptionsperspektiv; Identitetsskapande; Empatiutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vattenhantering och reglering för textilproducenter i Turkiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Rebecka Hallberg; Annelie Lundin; [2011]
  Nyckelord :textilproduktion; textile production; turkey; water; water use; water treatment; CSR; CSR; global social compliance programme; global social compliance programme; turkiet; vatten; vattenanvändning; vattenrening; gina tricot; gina tricot;

  Sammanfattning : Vatten är en av jordens livsviktiga resurser, en resurs som hela tiden minskar. I delar av världen råder akut vattenbrist och ofta återfinns industrier med hög vattenanvändning i områden med begränsad vattentillgång. En av dessa industrier är textilindustrin. LÄS MER