Sökning: "Rebecka Nordlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecka Nordlund.

 1. 1. Ett svenskt kronvittnessystem - Ett effektivt brottsbekämpningsmedel eller en processuell genväg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecka Nordlund; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; kronvittne; billighetsskäl; strafflindring; criminal law; straffnedsättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Flera länder runt om i världen har valt att effektivisera sin brottsbekämpning genom att vidta åtgärder som öppnar upp möjligheter till förhandling mellan brottslingar och brottsbekämpande myndigheter. I Sverige kan rätten använda sig utav strafflindringande omständigheter vid påföljdsbedömningen, omständigheter som i dagligt tal kommit att kallas för billighetsskälen. LÄS MER

 2. 2. Medverkan eller underlåtenhet - Var går gränsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecka Nordlund; [2016]
  Nyckelord :Underlåtenhet; medverkan; medverkan genom underlåtenhet; våldtäkt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt gällande svensk rätt föreligger det ingen allmän skyldighet för gemene man att hjälpa en person i nöd. Frågan kring huruvida vi borde införa en civilkuragelag har varit omdiskuterad länge och det är inte omöjligt att vi får en lagändring inom kommande decennier. LÄS MER