Sökning: "Rebecka Skarin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Skarin.

  1. 1. UX Design of Augmented Reality House Configurator : Mobile AR Application and Web Administration Interface Design

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Rebecka Skarin; [2020]
    Nyckelord :Industrial Design; Augmented Reality; Interface Design; User Experience; Usability; House Configurator; User Centered Design;

    Sammanfattning : Many of us find it difficult to make big decisions, building ahouse is one of them. It is perhaps the biggest investment andproject that one takes on. LÄS MER