Sökning: "Rebecka Strömberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rebecka Strömberg.

 1. 1. The Influence of Institutional Investors on Initial Coin Offering Performance

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Rebecka Mofors; Maja Strömberg; [2022]
  Nyckelord :Initial coin offering; Entrepreneurial finance; Crowdfunding; Cryptocurrencies; Institutional investors;

  Sammanfattning : The popularity of raising capital through Initial Coin Offerings and the rapidly evolving cryptocurrency market calls for a deeper understanding of success factors that can predict ICO success. In this paper, we examine the influence of institutional investors on ICO success by measuring the token's Buy and Hold Abnormal Returns and the venture's operational progress 180 days after the first day of trading. LÄS MER

 2. 2. ALLA OFFER ÄR OSKYLDIGA OFFER - ELLER? : En kvalitativ innehållsanalys av hur brottsoffer gestaltas i media

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Noor Ali; Rebecka Leth; Fanny Strömberg; [2021]
  Nyckelord :media; ideal victims; crime victims; framing; content analysis.; media; ideala offer; brottsoffer; gestaltning; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to examine how crime victims are portrayed in the Swedish newspapers Dagens Nyheter and Aftonbladet. Previous research has shown that the media tends to focus on the dramatic aspect of a criminal incident, and the victim is often portrayed in a positive way and the perpetrator in a negative. LÄS MER

 3. 3. Förskolebarns möjligheter till utvecklande av förmågor och problemlösningsstrategier inom Montessori och Reggio Emilia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rebecka Wandt; Jessica Strömberg; [2011]
  Nyckelord :abilities; Montessori; problem solving; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : The comprehensive aim of the essay is to discuss the abilities of developing individual, communicative and cooperative skills, related to The Swedish National Agency for Education, for pre-school children in Montessori and Reggio Emilia-inspired pre-schools. The importance of the choice of pre-school for lifelong learning is discussed and examined. LÄS MER