Sökning: "Rebecka Thorell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Thorell.

  1. 1. ”Vad spelar det för roll om jag städar den här toaletten?” : En kvalitativ studie om betydelsen av tidigare arbetslivserfarenheter i yrkesvalet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Rebecka Thorell; Katharina Ekman; [2015]
    Nyckelord :choosing career; learning in the workplace; socio-cultural learning; career challenges; situated learning; work experience; välja yrke; arbetsplatslärande; socio-kulturellt lärande; utmaning i arbetslivet; situerat lärande; arbetslivserfarenhet;

    Sammanfattning : Denna studie ämnar att gå igenom lärande på arbetsplatsen och hur det situerade lärandet från en tjänst kan användas i andra tjänster. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur individer som arbetar inom HR, som jobbar med personalrelaterade frågor, upplever att tidigare arbetslivserfarenheter har betydelse för det arbete de har idag. LÄS MER