Sökning: "Rebecka Thorsell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Thorsell.

  1. 1. Kvinnors psykiska hälsa i samband med bröstcancer : En självbiografisk studie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Denise Lundgren; Rebecka Thorsell; [2017]
    Nyckelord :Bröstcancer; människan; psykisk hälsa; stöd; upplevelser;

    Sammanfattning : .... LÄS MER