Sökning: "Rebecka Wenkler"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rebecka Wenkler.

 1. 1. Vem vet var du är? : En kvalitativ studie om användares medvetenhet om säkerhetsrisker med platsdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Kajsa Johansson; Rebecka Wenkler; [2019]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; säkerhetsrisk; C.I.A-triangel; sociala medier; platsdelning;

  Sammanfattning : Platsdelning finns i många olika sociala medier idag och har blivit en populär funktion. Platsdelning kan vara väldigt användbart i olika situationer när det kommer till att lokalisera personer, men många är omedvetna om de säkerhetsrisker som kan komma till följd av platsdelning. LÄS MER

 2. 2. Autonomi, Krav och Kontroll : Skolledare som mellanchefer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Rydbeck; Rebecka Wenkler; [2017]
  Nyckelord :Skolledare; rektor; förskolechef; mellanchef; autonomi; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap kring hur skolledare, i egenskap av mellanchefer, upplever sin yrkesautonomi i relation till psykosocial arbetsmiljö. Vårt examensarbete är en pilotstudie till vetenskapsrådsprojektet ”Teacher autonomy in Sweden, Finland, England and Germany” som leds av Wermke och Salokangas (2015). LÄS MER