Sökning: "Rebekka Mornio"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebekka Mornio.

  1. 1. Barn lär med interaktiva och lekfulla metoder.

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutvecklingAkademin för innovation, design och teknik

    Författare :Rebekka Mornio; [2008]
    Nyckelord :Informativ illustration; multimedia; edutainment;

    Sammanfattning : Som examensarbete har jag utformat en demonstrationsversion av en multimedial barnproduktion. Min roll har både varit beställare, projektledare och kreatör. Produktionen ”Rutger och Zac spårar djur i skogen” är en variant av ”edutainment”, en form av underhållande läromedel. LÄS MER