Sökning: "Rebranding"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Rebranding.

 1. 1. I väntan på ett narrativ som gryr: En analys av kulturens plats inför Norra Masthuggets omvandling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Johanna Hanell; Johanna Sundvall; [2019-06-03]
  Nyckelord :urban narratives; Norra Masthugget; cultural industries; urban planning;

  Sammanfattning : Gothenburg is a city in that is currently undergoing large changes and in some aspects a significant rebranding. In Norra Masthugget, a hub for cultural industries and workers in creative fields, the city plans to erect a number of skyscrapers to house commercial businesses. LÄS MER

 2. 2. Rebranding med företagsarvet i beaktning : en balansgång mellan tradition och innovation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Nyberg; John Örngård; Max Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Rebranding; brand heritage; brand identity; tradition; innovation; Rebranding; brand heritage; varumärkesidentitet; tradition; innovation;

  Sammanfattning : I den allt mer föränderliga modeindustrin blir det vanligare att företag väljer att rebranda sig för att upprätthålla relevans på marknaden. Rebranding kan innebära allt från subtila visuella förändringar till mer omfattande processer som att ändra en hel företagsstrategi. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesanvändning - En undersökning av begreppets innebörd och inverkan på ensamrättens omfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Varumärkesrätt; Varumärkesanvändning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En varumärkesinnehavares ensamrätt medför en rätt att hindra andra från att använda det skyddade varumärket. Ensamrätten omfattar dock endast användning som sker för varor eller tjänster i näringsverksamhet. Varumärkesrätten innehåller endast exempel på vilka handlingar som en varumärkesinnehavare kan motsätta sig. LÄS MER

 4. 4. Disrupting Heritage: A Qualitative Study of how Luxury Fashion Heritage Brands are Perceived by Brand Public Members During a Rebranding

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Orheim; Saga Bluhme; [2019]
  Nyckelord :Heritage Brands; Brand Publics; Evolutionary and Revolutionary Rebranding; Burberry; Gucci; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this study was to determine in what manner a luxury fashion heritage brand can rebrand from the perspective of brand public members. In line with the relativist and social constructivist stance taken in this study, a netnography of posts and belonging comments on the Instagram accounts of this study’s two example companies, Burberry and Gucci, was conducted. LÄS MER

 5. 5. Att putta fram ett varumärke i tiden - en rebranding av Sollentuna Golfklubb

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Frida Kindbom; Rebecka Skoog; [2019]
  Nyckelord :Varumärke; rebranding;

  Sammanfattning : Rebrandingen definieras som en förändring av hur en organisation uppfattas av konsumenterna vilket även kan beskrivas som skapandet av ett nytt namn, ny symbol, ny design med syfte att skapa en ny differentierande position i minnet hos intressenterna. Att överleva och lyckas som organisation handlar mycket om ens förmåga att utvecklas gradvis och därför är rebranding en viktig del av ett företags strategi. LÄS MER