Sökning: "Rebranding"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Rebranding.

 1. 1. Redesign of a website and visual brand language : Development of a new website and graphic profile for an energy efficiency company

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emma Olsén; [2021]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; User-Centered Design; User Interface; Website Design; Branding; Rebranding; Redesign; Graphic Profile; Interaction Design; Teknisk Design; Användarcentrerad Design; Användargränssnitt; Hemsidedesign; Webbdesign; Varumärkesdesign; Redesign; Grafisk Profil; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : The project that is presented in this report is the result of a master thesis for the Industrial Design Engineering programme at Luleå University of Technology. The project was conducted towards and together with the company Leosol during the fall of 2020. LÄS MER

 2. 2. Rebranding “Made in India” through Cultural Sustainability : Exploring and Expanding Indian Perspectives

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Raphael Schreiber; Monica Bota Moisin; [2021]
  Nyckelord :Cultural Sustainability; Indian cultural context; Indian textile craftsmanship; traditional cultural expressions; traditional textile knowledge; “Made in India”; sustainability by design; culturally embedded sustainability practices;

  Sammanfattning : This exploratory study is a first attempt to translate the Indian cultural context from a socio-cultural, and legal perspective by identifying the values attributed to Indian textile craftsmanship by Indian textile and fashion stakeholders, and how their perspective is influenced by the global recognition and perception of Indian textile crafts and connotation of “Made in India”. At the same time the study investigates the meaning of “sustainability” in the Indian cultural context, in relation to textile craftsmanship, and how this relates to the Western concept of “sustainability”. LÄS MER

 3. 3. Motivationsfaktorer till rebranding : en fallstudie av ett second hand företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Varti Bedrossian; Linn Karlsson; Gabriella Yngvesson; [2020]
  Nyckelord :Rebranding; Motivators; Brand; Second hand; Rebranding; Motivationsfaktorer; Varumärke; Second hand;

  Sammanfattning : Rebranding har idag blivit en vanligt förekommande marknadsföringsstrategi som många företag använder sig av. Rebranding syftar till att öka en organisations relevans genom att göra en förändring i organisationens identitet eller ett försök att ändra uppfattningen om varumärket hos externa intressenter. LÄS MER

 4. 4. From flea market to fashion powerhouse : A case study on Myrornas brand transformation

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Katrín Ása Heimisdóttir; Madelene Sundlin; [2020]
  Nyckelord :Re-branding; secondhand; communications; marketing; trends;

  Sammanfattning : This study provides information on the transformation from flea market to fashion retail business that the second hand business Myrorna has undergone. The scope of this study has been rebranding, marketing and communication as well as two trends: sustainability and second hand. LÄS MER

 5. 5. Hur får man Östersundspulsen att slå? : Fallstudie: Östersund

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Hanna Sjöberg; Lina Wiklund; [2020]
  Nyckelord :Destinationsvarumärke; Destination branding; Varumärkesutveckling; Besöksnäring; Rebranding; Varumärkesförlängning; Östersundspulsen; Östersundshjärtat;

  Sammanfattning : Destinationer attraherar konsumenter och besökare på olika sätt. En strategi för att skapa unicitet och stå ut i mängden av destinationer en resenär har att välja mellan är att skapa ett destinationsvarumärke. Detta varumärke hjälper destinationen i dess arbete att skapa en relation till tidigare och nya besökare. LÄS MER