Sökning: "Receptionsforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Receptionsforskning.

 1. 1. REKLAMENS UPPLEVDA TROVÄRDIGHET - En studie om unga kvinnors uppfattning och värdering av reklamens trovärdighet på det sociala mediet Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linn Rönnvall; Sofie Özaras; [2022-02-24]
  Nyckelord :Electronic word-of-mouth; Receptionsforskning; Trovärdighet; Reklam; Instagram; Influencer Marketing; Marknadsföring; Unga Kvinnor;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens huvudsakliga syfte är att studera huruvida unga svenska tjejer mellan åldrarna 20-25 år uppfattar trovärdigheten av reklam på sociala medieplattformen Instagram. Värderas reklamens trovärdighet olika beroende på vilken sorts reklam det är samt hur den förmedlas? Teori: Electronic word-of-mouth, receptionsforskning Metod: Kvalitativ studie Material: Individuella semistrukturerade intervjuer Resultat: Studiens centrala resultat är att reklamens upplevda trovärdighet påverkas av en mängd olika faktorer såsom den upplevda genuiniteten i reklamen, influencers relation till produkten, hur personlig reklamen uppfattas, den uppfattade kommersialiteten i influencers reklam samt hur influencern uttrycker sig i förhållande till produkten som marknadsförs. LÄS MER

 2. 2. "Utan läsande urartar demokratin" : Det kulturpolitiska arbetet med litteraturförmedling och läsfrämjande för den vuxna läsaren mellan 2011 och 2021

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Emilia Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Kulturpolitik; litteraturpolitik; icke-läsare; läsovana; vuxna läsare; läsfrämjande; litteraturförmedling; litteraturdidaktik; axiologi; litteratursociologi; värde; värdering; innehållsanalys; receptionsteori; receptionsforskning; responsteori; bokmarknad; kvalitetslitteratur; populärlitteratur;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks den vuxna icke-läsarens plats i det kulturpolitiska arbetet rörande litteraturförmedling och läsfrämjande under åren 2011-2021. Läsforskningen och kulturpolitikens arbete med litteratur och läsning fokuserar idag till stora delar på gruppen barn och unga. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser av att fresta Jesus : En undersökning av receptionen av The Last Temptation of Christ och The First Temptation of Christ.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Signe Sahlström; [2021]
  Nyckelord :Jesusfilmer; Receptionsforskning; Scorsese; Porta dos Fundos;

  Sammanfattning : Religion in popular culture has the power to evoke strong feelings and reactions, especially if someone feels offended by it. Jesus is a person with grave importance for many, since many people in the world are Christians. However, there is not a lot that can be said with certainty about the historical person Jesus. LÄS MER

 4. 4. Är du reklamblind? : En kvalitativ studie om ungdomars reklamkunnighet och hur det påverkar deras förhållningssätt till marknadsföring på TikTok

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emmie Nestor; Adelia Pennisi; [2021]
  Nyckelord :Dold marknadsföring; TikTok; strategier; influencer marketing; receptionsforskning; medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : The social media app TikTok has recently grown enormously worldwide, especially among young people. The purpose of this study is therefore to investigate seven high school students' knowledge regarding advertising literacy between the ages of 17-18, and how it affects their approach to advertising on TikTok. LÄS MER

 5. 5. Snöstorm i julkalendern : En receptionsstudie av Sveriges Televisions julkalendrar från år 1979, 1985, 1996 och 2012.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emma Holmgren; [2020]
  Nyckelord :Filmvetenskap; receptionsforskning; mottagande; julkalender; Trolltider; Trollkalendern; Mysteriet på Greveholm; Mysteriet på Greveholm - Grevens återkomst;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en receptionsstudie som ser närmare på julkalendrarna Trolltider (1979), Trolltider (1985) med det tillhörande lucköppningsprogrammet Trollkalendern (1985), Mysteriet på Greveholm (1996) samt Mysteriet på Greveholm - Grevens återkomst (2012). I analysdelen undersöks ett flertal svenska dagstidningar i samband med julkalendrarnas sändningar för att se närmare på samtalet i det offentliga rummet. LÄS MER