Sökning: "Reconciliation"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet Reconciliation.

 1. 1. Förlåta eller försonas? En analys av samtida beskrivningar av förlåtelse i relation till #vardeljus-uppropet i Svenska kyrkan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Frida Ohlsson Sandahl; [2021-01-28]
  Nyckelord :forgiveness; #metoo; #vardeljus; reconciliation; absolution;

  Sammanfattning : The purpose of this Master thesis is to interrogate how interpersonal forgiveness is described within contemporary theology related to the Church of Sweden. The theological descriptions are compared with and discussed in relation to the experiences of forgiveness, as they are described in the #metoo movement within the Church of Sweden, called #vardeljus. LÄS MER

 2. 2. Post Conflict National reconciliation in Somalia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Mohamed Abdi Elmi; [2021]
  Nyckelord :Somalia; Reconciliation; Peacebuilding; State-Building; Power-Sharing;

  Sammanfattning : ABSTRACT This study sets out the understanding of the type of reconciliation approach used in Somalia, the participating leaders’ understanding, attitudes and actions towards the reconciliation as well as the role of civil society involved in the reconciliation in Somalia. the study used a qualitative abductive desk research methodology. LÄS MER

 3. 3. Rättvisans roll i sanningskommissioner : En kvalitativ fallstudie om hur rättvisa utövades av sannings- och försoningskommissionen i Kanada

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Malin Lundin; [2021]
  Nyckelord :Kanada; sanningskommission; övergångsrättvisa; retributiv och restorativ rättvisa;

  Sammanfattning : In this text the Canadian truth and reconciliation commission is examined based on its relation to restorative and retributive justice. These forms of justice are part of a larger theoretical base, namely that of transitional justice. LÄS MER

 4. 4. Medication Reconciliation : Electronic medication list discrepancies – Cross sectional study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Alsafa Oudah; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Truth, Justice and Peace" : A quantitative analysis of the impact of Truth and Reconciliation Commissions on conflict recurrence

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Elsa Solvin; [2021]
  Nyckelord :Truth and Reconciliation Commission; Transitional Justice; Conflict Recurrence; Civil War; Quantitative;

  Sammanfattning : Time has passed since truth and reconciliation commissions (TRCs) started to grow in popularity. The general patterns of their effect on the post-conflict societies are still unexplored. LÄS MER