Sökning: "Reconciliation"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade ordet Reconciliation.

 1. 1. Attityder till användning av ett digitalt verktyg för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa i populationen statsfinansierade anställda : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ann-Sofie Westerberg; [2022]
  Nyckelord :work environment; digital tools; health-promoting work environment; Technology Acceptance Model; work-related ill health; Arbetsmiljö; digitala verktyg; hälsofrämjande arbetsliv; Technology Acceptance Model; arbetsrelaterad ohälsa;

  Sammanfattning : Introduktion En bra arbetsmiljö är av stor vikt för ett hälsosamt arbetsliv. Många människor drabbas av arbetsrelaterad ohälsa som kunde varit möjlig att förebygga om den uppmärksammats i tid. LÄS MER

 2. 2. Facilitating post-conflictreconciliation through moralelevation

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Andrea Momcilovic Bozovic; [2022]
  Nyckelord :moral exemplars; post-conflict reconciliation; intergroup relations; moral elevation; approach behaviour; prejudice;

  Sammanfattning : This research aimed to test the effectiveness of a new social-psychological intervention aimedat conflict resolution and intergroup reconciliation. It was set in a relevant post-conflictcontext exploring intergroup attitudes and relationships between Serbs and Albanians. LÄS MER

 3. 3. Tillitsbaserad styrning vid distansarbete : En fallstudie som undersöker hur distansarbete påverkar ett förändringsarbete mot tillitsbaserad styrning inom en offentlig verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Evelina Angeria; [2022]
  Nyckelord :Trust; control; governance; trust-based governance; organisational culture; relationships; teleworking and remote work; Tillit; styrning; tillitsbaserad styrning; företagskultur; relationer och distansarbete;

  Sammanfattning : Offentlig verksamhet står inför ett pågående förändringsarbete mot att införa tillitsbaserad styrning i sina verksamheter. Tillitsbaserad styrning är en relationsbaserad styrform där informella styrmedel som socialt arbete och företagskultur används för att skapa tillit och målöverensstämmelse. LÄS MER

 4. 4. Growing home together: An eco-phenomenological study of urban wild-gardeners’ experience of insects

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Florina Cianga-Christophersen; [2022]
  Nyckelord :sustainability science; eco-phenomenology; wild-gardening; more-than-human; the Flesh; embodied experience; Social Sciences;

  Sammanfattning : Assumptions about humankind’s separation from the rest of life on Earth have fuelled worldwide environmental destruction and a subsequent widespread loss of abundance and biodiversity amongst insects. As insects are vital to the health of the biosphere, a reconciliation of humans with the natural world is in due season. LÄS MER

 5. 5. Towards Reconciliation : A Case Study of the Role of ENGOs in Environmental Peacebuilding in the Korean Peninsula

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Hanna Saarinen; [2022]
  Nyckelord :inter-Korean; environmental peacebuilding; ENGO; capacity building;

  Sammanfattning : This thesis examines the role of ENGOs in inter-Korean environmental cooperation and how together with experts, they rely on scientific knowledge to influence South Korea’s policies towards North Korea. More specifically, the empirical focus is on how ENGOs contribute to the reconciliation and peacebuilding process in the Korean Peninsula. LÄS MER