Sökning: "Reconstructed family"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Reconstructed family.

 1. 1. Genus i ekonomijournalistik : En kvalitativ studie om gestaltningen av manliga och kvinnliga chefer i Di Weekend

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Anton Hansson; Josefin Marjomaa; [2017]
  Nyckelord :Gender; economy journalism; framing analysis; gender studies; executives; Di Weekend; Genus; ekonomijournalistik; framinganalys; genusvetenskap; chef; Di Weekend;

  Sammanfattning : A qualitative study aimed at examining how business executives get portrayed in economy journalism from a gender perspective. The study aspired to explore possible differences and similarities in the portrayal of male and female executives. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar relationerna i styvfamiljen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Wiveca Green; [2015]
  Nyckelord :Stepparent; Reconstructed family; Parenting; Stepchild; Relationships; Network family; Stepmother; Stepfather; Styvförälder; Bonusförälder; Bonusbarn; Ombildad familj; Styvfamilj; Relationer; Styvförälderroll; Nätverksfamilj; Styvbarn; Styvmamma; Styvpappa; Styvmor; Styvfar;

  Sammanfattning : Studien undersöker styvföräldrars upplevelse av vilka faktorer som påverkar relationerna och samspelet i styvfamiljen. Frågeställningen är: Vilka faktorer upplever styvföräldrar påverkar relationerna i styvfamiljen? Undersökningen är en kvalitativ studie med fem intervjuer av styvföräldrar. LÄS MER

 3. 3. Konstruktionen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer : En diskursanalys om våld, offer och förövare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Nor-Amira Jeh; Sang Kim Ngo; [2014]
  Nyckelord :Diskursanalys; mäns våld mot kvinnor i nära relationer; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor i nära relationer konstrueras mot bakgrund av en historisk, kulturell och samhällelig förståelse av fenomenet. Det konstrueras och rekonstrueras diskursivt genom språket i sociala samspel mellan människor där särskilda begrepp och termer ligger till grund för förståelsen av denna våldskategori. LÄS MER

 4. 4. Bevarat maginnehåll hos mosasaurier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Ellen Jönsson; [2013]
  Nyckelord :gut content; Marlbrook-marlformationen; Mosasaurus; mosasaurier; maginnehåll; kololit; cololite; mosasaur; Marlbrook Marl Formation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Relationen mellan bytesdjur och rovdjur i forntida ekosystem kan rekonstrueras med hjälp av olika fossil som t.ex. kololiter, det vill säga förstenat mag- och tarminnehåll. Mosasaurier (familjen Mosasauridae) är en grupp marina ödlor med världsvid utbredning under sen krittid. LÄS MER

 5. 5. Is There Anybody Out There? : Illegal Abortion, Social Work, Advocacy and Interventions in the Philippines

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Karolina Holgersson; [2012]
  Nyckelord :Abortion; unsafe abortion; anti-abortion; pro-abortion; maternal death; reproductive rights; family planning; social work; human rights; Catholic Church; social constructivism; discourse.;

  Sammanfattning : Unsafe abortion is a worldwide reproductive health issue and a contributing factor of high numbers of maternal death in the developing world. Many international conferences and assemblies acknowledge the issue and urge governments to take action. LÄS MER