Sökning: "Recontextualization"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Recontextualization.

 1. 1. Those who doubt Nkurunziza's legitimacy are “out of their minds” : A Case Study of the Burundian State’s Conflict Management

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lovisa Elfving; [2019]
  Nyckelord :Burundi authoritarian;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine what conflict management practices that were employed in Burundi by the state around the electoral crisis of 2015. This will be done by applying the Authoritarian Conflict Management Framework. LÄS MER

 2. 2. "Catchy Climate Science": A Comparative Analysis of Rhetorical and Discursive Strategies in Online Texts Written by Scientists versus Journalists

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Lena Meret Stüdeli; [2018]
  Nyckelord :Recontextualization; Newsworthiness; Public Communication of Science; Rhetorical Strategies; Discursive Strategies; Climate Science; Climate Change; Science Journalism; Science Blogs;

  Sammanfattning : Climate science and the effective public communication of it havebecome increasingly vital in a world that is changing atan unprecedentedrate. For many scientists and journalists, the Internet hasgrown to be the preferred medium of climate science communication. LÄS MER

 3. 3. GOVERNING STUDENT PERFORMANCE Internalising transnational policy into Swedish

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Therese Olsson; [2017-11-03]
  Nyckelord :Policy analysis; Discourse; Power dimensions; Student performance; Transnational directives; Governance; Recontextualization;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to locate and critically discuss discourses of studentperformance in transnational policy texts. In order to addresses and study theinternational Common European Framework of Reference in language and languageeducation policy. LÄS MER

 4. 4. Representaciones del pueblo mapuche en la promoción turística de la región de La Araucanía: un análisis multimodal y comparativo de los discursos mapuche y los discursos estatales de Chile.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johanna Faxér; [2016-06-13]
  Nyckelord :spanska; La Araucanía; Mapuche; Chile; multimodal texts; discourses; intercultural communication;

  Sammanfattning : The aim of my study is to compare the discourses concerning mapuche tourism in the region La Araucanía, Chile. The growing industry of ethnic and ecotourism can be seen as a way for indigenous peoples to participate in the global economy while maintaining their traditions and culture. LÄS MER

 5. 5. Diskussionsforum som en kunskapsresurs : Legitimitet och kunskapsbyggande i ett forum för föräldrar med barn som har medfödda hjärtfel

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Ida Melander; [2016]
  Nyckelord :online discussion forum; legitimacy; negotiation; knowledge; congenital heart disease; diskussionsforum; familjeliv.se; legitimitet; kunskapsförhandling; medfödda hjärtfel;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar interaktioner i ett diskussionsforum på Familjeliv.se, där deltagarna är föräldrar eller blivande föräldrar till barn eller foster med ett medfött hjärtfel. LÄS MER