Sökning: "Records Continuum"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Records Continuum.

 1. 1. Från personlig egendom till allmänn handling : Riktlinjer och praktik vid arkivering och tillgängliggörande av forskningsdata vid svenska lärosäten ur ett processorienterat perspektiv

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Anna Wessman; [2020]
  Nyckelord :forskningsdata; forskning; Records Continuum Model; arkivering; tillgängliggörande; öppna data; riktlinjer; föreskrifter; RA-FS 1999:1; dokumenthantering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Records roles in Corporate Sustainability Reporting : An explorative study of corporate sustainability reporting from an archives and information science perspective

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Tove Engvall; [2019]
  Nyckelord :Sustainability reporting; corporate accountability; records; globalization; sustainable development;

  Sammanfattning : Calls for more responsible companies, have led to initiatives and legislations of sustainability reporting, in order to improve corporate transparency and accountability regarding companies economic, environmental and social impact. The aim of the research was to explore records roles in corporate sustainability reporting, which is discussed from an archives and information science perspective. LÄS MER

 3. 3. Records continuum i arkivvetenskaplig forskning : Kontinuummodellens och kontinuumidéernas användning i 22 arkivvetenskapliga artiklar publicerade 2005 - 2018

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Rebecka Skoog; [2019]
  Nyckelord :Archival Science; Archival Theory; Records Continuum; Continuum Thinking; Continuum Model; Theoretical Model; Literature Review; Arkivvetenskap; arkivteori; records continuum; kontinuumtänkande; kontinuummodell; teoretisk modell; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : This study examines uses of the records continuum model and related continuum concepts and ideas within the broader field of archival research. By analysing the different ways researchers understand and use the model and related concepts the study aims to contribute new knowledge regarding the records continuum model and its roles in contemporary archival science. LÄS MER

 4. 4. Information som bevis inom arkiv- och informationsvetenskap och e-Discovery

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Emma Lendin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats presenterar en kvalitativ undersökning som gjorts i syfte att visa vilka likheter och olikheter det finns på synen på bevarande av arkivinformation som bevis inom arkiv- och informationsvetenskap jämfört med e-Discovery. Målet med undersökningen var också att öka förståelsen för synen på vilka krav som ställs på bevarad information för att den ska kunna användas som bevis, både på kort och lång sikt. LÄS MER

 5. 5. Gröna Handlingar - Dynamiskt bevarande av organiskt material

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Sebastian Karlberg; [2019]
  Nyckelord :ABM; Masteruppsats; genbanker; arkivvetenskap; arkiv; biologiskt bevarande; records continuum; informationshanteringssystem; Svalbards globala fröbank; NordGen; Nationella genbanken; Sesam; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Gene banks have in one form or another existed for thousands of years. They serve the purpose of repository for biological material. They can take the shape of a botanical garden, of an aquarium, or as a laboratory where the freezers are stuffed full with genetic resources. Sometimes as tissue samples or seeds, and sometimes as strands of DNA. LÄS MER