Sökning: "Recruitment film"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Recruitment film.

 1. 1. Marknadsföra känslan : En undersökning om visuell attraktion vid marknadsföring för unga

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Marco Ivicic; Carl Daag; [2020]
  Nyckelord :Marketing; Distribution; Recruitment film; Ventilation; Context; Emotion; Marknadsföring; Distribution; Rekryteringsfilm; Ventilation; Kontext; Känsla;

  Sammanfattning : Marknadsföringens grund är spridning av information. Upplysning sker genom distribution till riktad intressegrupp som konsumerar marknadsföringens budskap. Marknadsföringen slår igenom om åskådaren köper budskapets känsla. Upplevelse av känslan utgår ifrån innehållets kontext som tilltalar individen emotionellt. LÄS MER

 2. 2. Klipp dig och skaffa dig ett socialt kontaktnätverk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Maja Janson; Ellen Lefebvre; [2020]
  Nyckelord :arbetsmarknad; rekryteringsprocess; filmarbetare; digital plattform; sociala kontaktnätverk; effektivisering; filmbranschen; tv-branschen; projektarbete; användarbehov;

  Sammanfattning : Studien undersöker rekryteringsprocessen inom film- och tv-branschen samt digitala plattformar. Syftet är att skapa förståelse för vilka behov yrkesverksamma filmarbetare har vid användning av en ny digital plattform för att effektivisera rekryteringsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Kulturskolan i integrationens kraftfält

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Ylva Hofvander-Trulsson; [2004]
  Nyckelord :Culture school; kulturskolan; integration; statistics; statistik; Bourdieu; Habermas; Beck; Musicology; Musikvetenskap; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Title: Access to cultural education in a multi-ethnical context. The right to dance and play an instrument, to paint and work with film is taken for granted by many children in Malmoe today. The agenda explicitely phrases the intent of the publicly financed schools of art for children to reflect the multi-ethnic demographics of the city. LÄS MER