Sökning: "Recruitment"

Visar resultat 1 - 5 av 1236 uppsatser innehållade ordet Recruitment.

 1. 1. The Effects of Resource Endowments on Transnational Rebel Recruitment

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Johannes Stevense; [2021]
  Nyckelord :Transnational rebels; Recruitment; Insurgency; Resource endowments; Weinstein; Foreign fighters; Armed conflict; NPFL; NRA; Liberia; Uganda; Ivory Coast;

  Sammanfattning : While transnational rebellion and rebel recruitment have received much attention in previous literature, the combination of the two, transnational rebel recruitment, has been relatively understudied. This study aims to cover this research gap by further developing Jeremy Weinstein’s theory on resource endowments to test their effect on transnational rebel recruitment. LÄS MER

 2. 2. Full-stack musik : En studie om back-end, front-end och full-stack terminologi inom låtskapande och musikproduktion

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Bo-Lennart Heitmann; [2021]
  Nyckelord :Music production; songwriting; back-end; front-end; full-stack model; recruitment; creative collaboration; Musikproduktion; låtskrivande; back-end; front-end; full-stack modell; rekrytering; kreativa arbetsprocesser;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att presentera process och erfarenheter från mitt konstnärliga musikproduktionsprojekt som genomförts under mitt sista år av min masterutbildning. Genomförandet har bestått av att skapa ett svenskt popmusikalbum där låtar har skapats enskilt, genom samarbeten och tre verk har blivit slutförda och distribuerats på streamingtjänster så som Spotify och YouTube. LÄS MER

 3. 3. Konflikt och konflikthantering - Hur förändring och tillväxt kan utlösa friktion på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Persson; Simon Ernedal; [2021]
  Nyckelord :conflicts; conflict management; workplace; case study; konflikt; konflikthantering; arbetsplats; fallstudie; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med förståelse och kunskap om konflikter och konflikthantering på mindre, privata bolag som genomgår stora, organisatoriska förändringar. Denna uppsats riktade sig därför in på ett privat företag som gått igenom en period av utmaningar och konflikter. LÄS MER

 4. 4. Hur bemöts radikalnationalistisk propaganda? : En studie av den svenska statens bemötandestrategier av radikalnationalistisk propaganda

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Finell Hanna; [2021]
  Nyckelord :propaganda; radikalnationalism; våldsbejakande extremism; bemötande av informationspåverkan; demokrati;

  Sammanfattning : This study investigates which strategies the Swedish government employs in reaction to radical nationalist propaganda. It uses the analytical framework proposed by Hellman and Wagnsson (2017) on information warfare and their four ideal-type strategies: countering, naturalising, blocking and ignoring. LÄS MER

 5. 5. Fear of Failure in Swedish 9th Grade Students and its effect on their decision to study STEM : A quantitative study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Melanie Büchele de Montes; [2021]
  Nyckelord :Imposter phenomenon; STEM attrition; Gender; gymnasieval;

  Sammanfattning : Sweden faces a recruitment problem in the fields of science, technology, engineering, and mathematics (STEM). It has been suggested that imposter phenomenon, a feeling of fraudulence and inability to internalize success, may be the reason why many individuals, especially women, leave STEM fields. LÄS MER