Sökning: "Recruitment"

Visar resultat 1 - 5 av 1615 uppsatser innehållade ordet Recruitment.

 1. 1. ATTRAHERA OCH BEHÅLLA REKRYTERARE - En kvantitativ undersökning inom rekryteringsbranschen om vad medarbetare uppskattar hos arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Johanna Kalered Martinsson; Thyra Svensson; [2023-09-13]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Value Propositions; Generations; Human Resource Management; Talent Attraction;

  Sammanfattning : This study aims to investigate which employer value propositions, EVPs, are valued most highly by employees in the recruitment industry. The study's purpose is further extended to examine whether generational differences can be observed in the evaluation of EVPs. A quantitative approach with a questionnaire survey was used. LÄS MER

 2. 2. How do firms acquire strategic human resources for facilitating innovation - A multiple-case study of MNCs which have headquarters in European context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Zhixing Zhao; Alessia Mazzalai; [2023-07-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays, firms are required to adapt to new innovations trend which is driven by technology, products and business mode. Organizations are facing the challenge of both electrification and automation. As big players, multinational corporations (MNCs) are facing global competition in their business. LÄS MER

 3. 3. The recruitment process to corporate boards - A qualitative study investigating female underrepresentation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johanna Berg; Lina Holmqvist; [2023-06-29]
  Nyckelord :recruitment; social network; gender; equality; social structures; female underrepresentation;

  Sammanfattning : This research put emphasis on the election committee and its role in the recruitment process for corporate boards. Particularly, it investigates the cause of female underrepresentation in the boardroom of corporations listed on the Swedish stock exchange. LÄS MER

 4. 4. Personlighetsegenskaper och personlighetstester i organisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Lundskog Magnusson; Julia Lindberg; [2023-06-27]
  Nyckelord :personality tests; personality traits; personnel selection; Big Five; recruitment; wrong recruitment; personnel psychology; employment settings; job performance; validity; reliability;

  Sammanfattning : Att anställa rätt är för organisationer vitalt. Att rekrytera fel person kan skada organisationers effektivitet och kultur samt leda till stora finansiella kostnader varför det är av intresse för organisationer att identifiera vilka personlighetsegenskaper kandidater besitter. LÄS MER

 5. 5. SÖKER MEDARBETARE, OBS! INGA INVANDRARE Strukturell diskrimineringen gentemot rasifierade kvinnor i socialtjänstens rekryteringsprocess.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Solen Ali; [2023-02-06]
  Nyckelord :racialized; women; structural; discrimination; social worker; recruitment; foreign; qualitative; gender; coping strategies; rasifierad; kvinna; strukturell; diskriminering; socialsekreterare; rekrytering; utländsk; kvalitativ; kön; copingstrategier;

  Sammanfattning : This research aims to examine POC (person of colour) women’s experiences of structural discrimination within recruitment for the social services. Thus, this research will continue to examine the experienced consequences of structural discrimination within recruitment towards POC women. LÄS MER