Sökning: "Redigering"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet Redigering.

 1. 1. FRÅN IDÉ TILL PRAKTIK: EN AGIL EVIGHETSTRANSFORMATION - Översättningen av agila metoder i ett globalt företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Axel Isaksson; Petra Nordberg; [2023-06-30]
  Nyckelord :agila metoder; Scrum; översättning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur det populära managementkonceptet agila metoder översätts till praktik på det globala företaget Ericsson, med fokus på hur lokala traditioner och förutsättningar påverkar översättningsprocessen. Teori: Översättningsteori, Imitering, Redigering. LÄS MER

 2. 2. Text-Driven Fashion Image Manipulation with GANs : A case study in full-body human image manipulation in fashion

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Reza Dadfar; [2023]
  Nyckelord :Multimodal fashion image editing; Generative adversarial network inversion; Text-driven image manipulation; TD-GEM; Multimodal modebildredigering; Generativa adverserial Nätverk inversion; Text-driven bildmanipulation; TD-GEM;

  Sammanfattning : Language-based fashion image editing has promising applications in design, sustainability, and art. However, it is considered a challenging problem in computer vision and graphics. The diversity of human poses and the complexity of clothing shapes and textures make the editing problem difficult. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av automatiserade designverktyg i AutoCAD och Excel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Maksymilian Mickiewicz; [2022]
  Nyckelord :AutoLISP; Visual Basic for Applications; AutoCAD; Excel; mjukvaruutveckling; AFRY;

  Sammanfattning : Dokumentation i form av tekniska ritningar och kretsscheman av olika slag är en viktig del av de flesta projekt. Många företag använder sig av olika CAD-program så som AutoCAD för att ta fram och bearbeta ritningar och kretsscheman. Ritningar brukar byggas upp av blockelement som innehåller attribut. LÄS MER

 4. 4. Digitalt skrivande i skolans tidigare år : effekter och påverkande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Maria Hallqvist; Cathrin Mattsson Malinen; [2022]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Digitalisering; ASL; IKT; TPACK; talsyntes;

  Sammanfattning : I denna studie kartläggs vad som påverkar lärare i valet av att använda digitala verktyg i skrivundervisningen i skolans tidiga år (F–3) samt i vilken omfattning digitala verktyg används i skrivundervisningen. Studien syftar till att bidra till djupare kunskap och förståelse för vad som generellt påverkar lärare i valet av att använda digitala verktyg i skrivundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Hur uppfattar elever skrivande? : - En kvalitativ intervjustudie om elevers uppfattning om skrivutveckling samt analoga och digitala skrivverktyg i skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jessica Brokelind; [2022]
  Nyckelord :writing development; analog writing tools; digital writing tools; writing tools; writing; writing education.; skrivutveckling; analoga skrivverktyg; digitala skrivverktyg; skrivverktyg; skrivundervisning.;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har fått ett större utrymme i skolans undervisning och kan leda till förändringar i skrivundervisningen. Elevers röster och åsikter behöver tas i beaktande när skrivundervisningen planeras. Syftet med studien är att belysa elevers uppfattningar om skrivutveckling, skrivundervisning samt analoga och digitala skrivverktyg. LÄS MER