Sökning: "Redovisningsbrott"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Redovisningsbrott.

 1. 1. Interorganisatorisk samverkan : En kvalitativ studie om hur myndigheter samverkar för att återvinna brottsutbyten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Frida Landin; Magdalena Zawada; [2017]
  Nyckelord :Economic crime; Accounting violation; Tax breaks; Embezzlement; Fraud; Recovery of crime; Secrecy; Inter-organizational collaboration; Ekonomisk brottslighet; Redovisningsbrott; Skattebrott; Förskingring; Bedrägeri; Brottsutbyte; Sekretess; Interorganisatorisk samverkan;

  Sammanfattning : Myndigheter har en central roll i dagens samhälle och många av dem möter vi varje dag vilket gör deras arbete högst aktuellt. Deras ansvarsområden överlappar ibland varandra vilket kräver att de samverkar. Tack vare samverkan kan myndigheterna effektivisera sitt arbete och uppnå bättre resultat. LÄS MER

 2. 2. Tillsyn över revisorer : problemområden i Revisorsnämndens disciplinärenden och förebyggande åtgärder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Svensson; Emma Larsson; [2010]
  Nyckelord :Enforcement; audit; quality control; matter of discipline; the Swedish Enforcement of Auditor Board; Tillsyn; disciplinärenden; revisor; Revisorsnämnden; Far;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisorers grundläggande ledord hög integritet, moral och etik samt oberoende har efter ett antal uppmärksammade redovisningsskandaler försvagats. Eftersom stora redovisningsbrott inte har upptäckts trots revision försämras förtroendet för revisorer. LÄS MER

 3. 3. Konstaterade fel i internationella bolag : En studie av begångna bolagsskandaler

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Nirlep Kaur; Fadya Lahdo; [2009]
  Nyckelord :bolagsskandaler; bolagsstyrning; svensk kod för bolagsstyrning; sarbanes oxley act; redovisningsbrott;

  Sammanfattning :  Inledning: Under 2000-talet har olika slag av bolagsskandaler uppmärksammats inom företags- och finansvärlden, som har kommit att påverka ekonomin och redovisningen en hel del. Bland dessa finns bland annat energibolaget Enron, telecombolaget Worldcom samt svenska bolaget Skandia. LÄS MER

 4. 4. Enron : Vad hände egentligen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Angelica Antfolk; Madeleine Möller; [2008]
  Nyckelord :Enron; Redovisningsskandal; SPE-enhet; Mark-to-market; Amerikansk redovisning; US GAAP; FASB;

  Sammanfattning : Skandalen som omvärvde Enron skakade affärsvärlden då det var den största skandal som dittills inträffat. De brott Enrons ledning stod anklagade för var många och av varierande art. De undersökningar som redan har genomförts har till stor del fokuserat på organisationen och ledarskapet. LÄS MER