Sökning: "Redovisningsekonom"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Redovisningsekonom.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på yrkesidentitet : en kvalitativ studie om redovisningsekonomer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tova Bergqvist; Filippa Gabrielii; [2019]
  Nyckelord :Accounting; accountant; digitalization; automatization; technology; profession; professional identity; Redovisning; redovisningsekonom; digitalisering; automatisering; teknologi; profession; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Digitaliseringen ses som en av samhällets starkaste pågående förändringar och dess följder påverkar branscher och yrken i stor utsträckning. Redovisningsbranschen har stått och står fortfarande inför stora förändringar som en följd av teknikens utveckling och som redovisningsekonom gäller det att anpassa sig för att kunna överleva på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Excel i redovisningsutbildningar : En studie om svenska lärosäten

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Filip Segerlund; Emil Gerdin; [2019]
  Nyckelord :Excel; Technology Acceptance Model 2; Digitalization; Spreadsheet; accounting; Excel; Technology Acceptance Model 2; Digitalisering; Kalkylark; Redovisning;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga målet med redovisning har alltid varit detsamma, att skapa och förse information till interna och externa beslutsfattare. Redovisningsyrket har förändrats i och med digitaliserings intåg. För en redovisningsekonom är det därför av hög relevans att följa med i de tekniska hjälpmedlens utveckling. LÄS MER

 3. 3. Kunskapskraven på redovisningsekonomen i en värld av digitalisering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Daniel Gustafsson; Jessica Nilsson; Ann-Charlott Appelgren; [2017]
  Nyckelord :digitalisering; institutionell teori; professionsteori; redovisningsekonom; jobbpolarisering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: De tekniska framstegen och digitalisering ger möjlighet till effektivitet i form av automatisering och minskade ledtider. Digitalisering av ekonomisk redovisning innebär att det manuella arbetet minskar och utförandet av redovisningsekonomens arbetsuppgifter förändras. LÄS MER

 4. 4. Vilken roll spelar ekonomen? : Redovisningsekonomers och controllers yrkesroller givet ett integrerat redovisningssystem och harmonisering av extern- och internredovisning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :David Sundström; Axel von Schoultz; [2017]
  Nyckelord :Financial accountant; management accountant; financial accounting; management accounting; management control; integrated accounting system; ERPS; Redovisningsekonom; controller; externredovisning; internredovisning; ekonomistyrning; integrerat redovisningssystem; ERP-system;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Denna studie tar sin utgångspunkt i två kontextuella förutsättningar som i akademisk litteratur sägs påverka möjligheterna för hur redovisningsekonomers och controllers roller i företag utformas och förändras. Den första förutsättningen grundas i utvecklingen av informationssystem, däribland integrerade redovisningssystem, vilket i grunden förändrat sätten information kan framställas, användas och omsättas i företag. LÄS MER

 5. 5. ”En trogen hund” eller ”den berömda bofinken” En jämförande studie av redovisningsekonomens och controllerns arbetsuppgifter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annie Olsson; Åsa Mattsson; [2016-08-09]
  Nyckelord :Redovisningsekonom; controller; arbetsuppgifter; dagboksanteckningar;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Då litteratur, fackpress och tidigare studier förespråkar en uppdelningav yrkesrollerna redovisningsekonom och controller men samtidigt påtalar att vissaarbetsuppgifter förekommer i båda rollerna är det av intresse för blivande verksamma inomrespektive roll att fastställa vilka arbetsuppgifter som kan förväntas ingå.Syfte: Studien syftar till att beskriva och jämföra redovisningsekonomens och controllernsarbetsuppgifter över tiden. LÄS MER