Sökning: "Redovisningsformer"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Redovisningsformer.

 1. 1. Genom: Metod : En studie i radikala redovisningsformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Anna Kiander; [2019]
  Nyckelord :Presentations; art education; performativity; contemporary art; aesthetic learning processes.; Redovisningsformer; bildpedagogik; performativitet; samtidskonst; estetiska lärprocesser.;

  Sammanfattning : Traditionella redovisningsformer i grundskolans bildämne skapar sällan utrymme för lärande. Trots att bild är ett estetiskt ämne genererar ofta redovisningsformer ett passivt förhållningssätt gentemot det som eleverna redovisar. Att redovisa inför en grupp kräver kommunikativ kompetens, något som är utanför bildämnets kursplan. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av elever med autism — utmaningar och framgångsfaktorer ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann Söderberg; [2018]
  Nyckelord :autism; framgångsfaktorer; förutsättningar; inkludering; lärares inställning; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Söderberg, Ann (2018). Inkludering av elever med autism — utmaningar och framgångsfaktorer ur ett lärarperspektiv. Inclusion of pupils with autism spectrum disorder — challenges and facilitating factors from a teacher perspective. LÄS MER

 3. 3. Läsa och skriva på lika villkor : Att anpassa skolans lärmiljöer för elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Camilla Edin; Jenny Josefsson; [2018]
  Nyckelord :Pedagogisk lärmiljö; social läramiljö; fysisk lärmiljö; anpassningar; inkludering; tillgänglighet; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare anpassar skolans lärmiljöer för att kunna förbättra kunskapsinhämtningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. Avsikten är att ta reda på hur lärarna anpassar lärmiljöerna pedagogiskt, socialt och fysiskt, vilka av anpassningarna som utmärker sig som framgångsrika för elever i läs- och skrivsvårigheter, samt vilka hinder som lärarna anser finns för att kunna genomföra dessa anpassningar i praktiken. LÄS MER

 4. 4. ”Vi skriver mycket i alla ämnen” En intervjustudie om elevers upplevelser av skrivning och skrivundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annika Janson; Maria Lange; [2016-02-22]
  Nyckelord :Skrivning; skrivprocessen; respons; bedömning; fri skrivning;

  Sammanfattning : Syfte: I denna studie undersöker vi vilka upplevelser elever har av skrivning och skrivundervisning i skolan, men även på fritiden. Vi tar reda på vilken funktion och betydelse skrivning har för eleverna och vad de använder skrivning till i skolan och på fritiden. LÄS MER

 5. 5. Gestaltande undervisnings- och redovisningsformer med särskilt fokus på Grundlärarprogrammet – Förskoleklass och grundskolans åk. 1-3

  L3-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Susanne Rosén; [2015]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; gestaltande undervisningsformer; nätcampus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER