Sökning: "Reella tal"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Reella tal.

 1. 1. Formen på de Eulerska talen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Fredrik Levin; [2022]
  Nyckelord :Eulerska tal; Eulerska polynom; reella rötter; inflätning; unimodalitet;

  Sammanfattning : Detta arbete tittar på rötter till de Eulerska polynomen. Dessa polynom har starka kopplingar till den enumerativa kombinatoriken. Polynomens koefficienter, de Eulerska talen, har kopplingar till många andra delar av matematiken. Arbetet jämför egenskaper med binomialkoefficienterna i både beteckning och beräkning. LÄS MER

 2. 2. Scheme Theory & Weak Mordell-Weil for Elliptic Curves Over Number Fields

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH; Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Carl-Fredrik Lidgren; [2021]
  Nyckelord :algebraic geometry; schemes; scheme theory; elliptic curves; Mordell-Weil; weak Mordell-Weil; algebraic number theory; arithmetic geometry; number theory; geometry; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : We provide an introduction to scheme-theoretic algebraic geometry, which studies spaces that are in essence locally solutions to systems of polynomial equations, and prove the weak Mordell-Weil theorem. The weak Mordell-Weil theorem states that for an elliptic curve $E$ over a number field $K$, the quotient $E(K)/mE(K)$ is finite for all $m\geq 2$. LÄS MER

 3. 3. Comparing the precision in matrix multiplication between Posits and IEEE 754 floating-points : Assessing precision improvement with emerging floating-point formats

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Simone De Blasio; Fredrik Ekstedt Karpers; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IEEE 754 floating-points are the current standard way to represent real values in computers, but there are alternative formats emerging. One of these emerging formats are Posits. LÄS MER

 4. 4. Begreppsbilden av komplexa tal - Koncept eller procedur?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers förståelse av komplexa tal och vanliga missförstånd kring dessa samt undersöka om det går att kategorisera denna förståelse i olika typer. Ett frågeformulär som behandlar uppfattningen om komplexa tal, deras summa och absolutbelopp gavs till 42 elever från tre olika gymnasieskolor. LÄS MER

 5. 5. VAD = DETTA?Elevers och studenters situationsbundna förståelse för likhetstecknet och hur vi utvecklar denna på bästa sätt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefin Norrby; Fredrich Risebrandt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie sammanfattar forskningsresultat som rör förståelse för likhetstecknet bland individer i olika åldrar och på olika utbildningsnivåer. En korrekt förståelse för likhetstecknet konstateras i de flesta situationer innebära förståelse för ekvivalensrelationens tre aspekter, men i många situationer anses det tillräckligt med förståelsen att de båda leden ska ha samma värde. LÄS MER