Sökning: "Refactoring Process"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Refactoring Process.

 1. 1. RefStratERP – A Refactoring Strategy for ERP Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Nikola Petkovic; [2017]
  Nyckelord :Refactoring Process; Refactoring Strategy; Architecture-Oriented Refactoring; Enterprise Application Architecture; Enterprise Resource Planning; Dependency Management; Domain Driven Design; Refactoprocessen; Refactorstrategi; Arkitektur Oriented Refactoring; Enterprise Application Architecture; Enterprise Resource Planning; Beroendehantering;

  Sammanfattning : Enterprise Resource Planning (ERP) systems are used to integrate all functions of an enterprise. They often evolve from a smaller monolithic object-oriented application, covering one functional area and organically grow over time in features and size until all functional areas are covered. LÄS MER

 2. 2. En studie kring komponentisering av legacysystem och dess fördelar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Joacim Dubois; Isak Riihimäki; [2014]
  Nyckelord :Modularization; modernization; refactoring; componentization; legacy.; Modularisering; modernisering; refaktorisering; komponentisering; legacy.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har varit inriktat på att studera nyttan av att omstrukturera ett mjukvarusystem till ett moderniserat system. Frågan som skulle besvaras av detta projekt var: vad är fördelarna med komponentiseringen av ett legacysystem, med avseende på utvecklingstid som krävs för vidareutveckling av systemet? Denna fråga besvarades med hjälp av en analys av forskningsfronten över ämnet samt att en fallstudie genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Negotiating Complexity in Test Automation Tool Support - A Design Research Approach

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Joakim Gross; Kristofer Hansson Aspman; [2012-08-06]
  Nyckelord :agile testing; test automation; design science research;

  Sammanfattning : Fully realizing the vision of agile processes mightrequire practical tool support to enable activities like testdriven design, refactoring, and regression testing. In this paperwe will examine in detail, the design process of developing atest automation framework for a company in need of reducingtime consuming manual testing. LÄS MER

 4. 4. How does refactoring affects performance?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap

  Författare :Jonas Högberg; [2010]
  Nyckelord :Refactoring; performance; extreme programming;

  Sammanfattning : The biggest field in the recent decade in software development has been a subject known as Agile Development. In Agile development the construction of the software is an iterative process and is done with close contact with the costumer. LÄS MER

 5. 5. Refactoring of a GUI prototype using AJAX - Improve the performance of a GUI prototype by introducing an AJAX framework.

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Emanuella Wallin; [2009]
  Nyckelord :AJAX; DWR; YUI; DOJO; YUI ext; RIA;

  Sammanfattning : The problem given from the company XDIN was to improve an existing Java EE webapplication prototype which handles errands specified for the energy branch. Since theprototype had a slow work process and a slow response time, the company wants the newsystem to be implemented with AJAX and DWR. LÄS MER