Sökning: "Reference groups"

Visar resultat 1 - 5 av 391 uppsatser innehållade orden Reference groups.

 1. 1. Köpbeteende hos studenter gällande val av laptop : Varumärkeslojalitet och påverkan av referensgrupper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Robin Kedmark; Adam Tewodros; [2022]
  Nyckelord :Laptops; Consumer behaviour; Brand loyalty; Brand awareness; Reference groups; Word of mouth; Perceived quality; Laptops; Konsumentbeteende; Varumärkeslojalitet; Varumärkeskännedom; Referensgrupper; Word of mouth; Upplevd kvalité;

  Sammanfattning : This study examines students in Sweden between the ages of 20-30 and examines their purchasing behaviour regarding choice of laptops. This paper will study the effects of brand loyalty and reference group and how it affects the consumers choice of brand. This study uses a qualitative method to gather information. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor. Nyckeln till framgång! : En kvantitativ studie om kvinnliga styrelseledamöter och bolagets finansiella prestation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Louise Bajoul; Linda Mirrafati; [2022]
  Nyckelord :Gender equality; board members; financial performance; ROA; Tobin s Q; women; regression analysis.; Jämställdhet; styrelsegrupper; finansiell prestation; ROA; Tobins Q; kvinnor; regressionsanalys.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida det råder ett samband  mellan andelen kvinnor i styrelsen och bolagets finansiella prestation bland svenska och finska börsnoterade bolag.  Metod: För att besvara studiens syfte utförs en kvantitativ studie med paneldata under åren 2017-2021. LÄS MER

 3. 3. Rethinking social care services for elderly persons in Zambia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Annette Hatembo; [2022]
  Nyckelord :Ageing; elderly people; family; community; caregiving; old people’s home; social care.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Elderly people in Zambia face numerous challenges resulting from high poverty levels, stigma, and social exclusion, poor service provision in old people's homes, and lack of proper care and support from family and the public. In addition, changes in population ageing have also resulted in increased longevity affecting the obligatory responsibilities of the state and the family to meet individual needs in caregiving adequately. LÄS MER

 4. 4. Occupational justice and injustice in persons with mental disorders – a scoping review

  Master-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Susanna Partti-Enkenberg; [2022]
  Nyckelord :environment; mental health; occupation; occupational problems; occupational therapy;

  Sammanfattning : Background: Approximately 20-25 % of people experience mental health disorders globally and, therefore, have a higher chance of meeting occupational injustices in their everyday lives. Occupational injustice includes occupational deprivation, imbalance, alienation, marginalization and apartheid. LÄS MER

 5. 5. Familjehemsföräldrar - Speglar de varandra och är de en avspegling av andra familjer?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hannah Christensen; [2022]
  Nyckelord :foster mother; foster father; foster parent; foster child; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the foster parents’ characteristics, how the foster parents reflect on their own family and parental ability, their knowledge of the foster child’s earlier trauma, if the parents report the same and if they differ from other groups. This study was a cross sectional study and based on a quantitative model. LÄS MER