Sökning: "Referenser"

Visar resultat 1 - 5 av 447 uppsatser innehållade ordet Referenser.

 1. 1. Vad gör Sverige för att minska den illegala gränsöverskridande handeln med plastavfall?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maja Källehult; Serpil Emin; [2021]
  Nyckelord :plastic waste trafficking; illegal waste trade; cross-border waste trade; plastic waste shipment; plastic in the marine environment; microplastic; open burning; uncontrolled burning.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Illegal waste trafficking is today one of the most profitable illegal activities in the world. About 25 % of all global waste transports are estimated to be illegal and they are increasing. The same applies to plastics; the production of plastics is increasing and so is the illegal shipment of plastic waste. LÄS MER

 2. 2. "I sprickorna kommer maskuliniteten in" : En kvalitativ studie om maskulinitetskonstruktioner i Håkan Hellströms låttexter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Matilda Kruuna; [2021]
  Nyckelord :performativitet; homosocialitet; genusslentrian; Håkan Hellström; maskulinitet; närläsning;

  Sammanfattning : Maskulinitet kan förstås som något en gör, och uttrycker genom tal och handlingar. Musik ochlåttexter är en arena där maskulinitetskonstruktioner kan synliggöras. Håkan Hellström är en avSveriges största manliga artister och hans låttexter har studerats tidigare kring bland annat hur dekonstruerar maskulinitet. LÄS MER

 3. 3. Trump, Twitter och makt : En kvalitativ undersökning av Donald Trumps inlägg på Twitter med religiösa referenser och begrepp.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Tobias Lindén; [2021]
  Nyckelord :Mediatization; Trump; Social media; Religion; Twitter; Mediatization of religion.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyse the Twitter posts from former president Donald Trump, specifically the posts that contain religious themes such as references to a religion or a deity. The first question asked in this essay is about how Donald Trump expresses himself about religion on Twitter. LÄS MER

 4. 4. "Kristi blod" i Första Petrusbrevet : rening från synd?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Helena Lund; [2021]
  Nyckelord :First Letter of Peter; 1 Peter; First Epistle of Peter; Psalm 89; Ps 89; atonement; sacrifice; redemption; soteriology; letters of the New Testament; blood; sprinkling; suffering; intertextuality; Imitatio Christi; Första Petrusbrevet; 1 Pet; Psalm 89; Ps 89; försoningslära; soteriologi; frälsningslära; försoningstanken; nytestamentliga brev; offer; blod; bestänkning; lösen; friköpande; lidande; intertextualitet; Imitatio Christi;

  Sammanfattning : För nutida läsare av Nya Testamentet kan referenser till ”Kristi blod” upplevas som märkliga och rentav obehagliga – de flesta människor idag associerar ju blod till något negativt. I denna uppsats studeras två passager i Första Petrusbrevet som innehåller just motivet ”Kristi blod” – detta utanför en nattvardskontext. LÄS MER

 5. 5. On-Site Regeneration of Granular Activated Carbon : A literature study, comparison and assessment of different regeneration methods to find potential on-site regeneration method in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Chinmay Mishra; [2021]
  Nyckelord :Granular Activated Carbon; GAC On-site Regeneration; Cost Estimation Analysis; GAC Chemical Regeneration;

  Sammanfattning : In this thesis project, different existing granular activated carbon regeneration methods/technologies are assessed based on existing literature. The project aims to identify and analyse the method with the highest on-site regeneration potential by using the Himmerfjärdsverket wastewater treatment plant as a reference and performing a cost estimation analysis. LÄS MER