Sökning: "Referensmakt"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Referensmakt.

 1. 1. Förskollärares upplevelser om barns maktutövande : Utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Siri Estehag; Sofia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :makt; dominans; styrning; förskola; genus;

  Sammanfattning : Inledning I samhället finns en generell syn på hur flickor respektive pojkar utövar makt och dominans. Den generella uppfattningen är att flickor använder mer blickar och verbal dominans medan pojkar använder mer fysisk dominans. LÄS MER

 2. 2. Är detta din genuina åsikt? : En kvalitativ studie om hur förtroende för influencers påverkas av betalda reklamsamarbeten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linn Eriksson; Emma Söderström; [2018]
  Nyckelord :Marknadsföring; influencers; förtroende; youtube; Sverige;

  Sammanfattning : Influencers är ett relativt nytt begrepp och en yrkeskategori som har haft en stark framväxt under de senaste åren. Influencers anses av många vara en lösning för företag att hantera kommunikation via sociala medier då åsikten från en tredje part ofta betraktas som en viktig, pålitlig, autentisk och effektiv kanal där budskap kan kommuniceras ut till kunder genom bruset (Sandberg & Martínez 2017, s. LÄS MER

 3. 3. ”SCHYSSTA VINER OCH ETT BRA HÄNG” En semiotisk bildanalys av kända svenska profilers alkoholreklam på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecka Berglund; [2017-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå:GrundnivåTermin/år:Vt 2017Handledare:Malin SveningssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:52Antal ord:19 999Nyckelord:Alkohol, reklam, semiotik, kändisar, Instagram och unga.Syfte:Att undersöka på vilket sätt svenska kända profiler marknadsför och porträtterar egenlanserad alkohol på Instagram. LÄS MER

 4. 4. Makt och påverkan : Om att vara föreståndare i ett föräldrakooperativ

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Helena Ekdahl; Merete Kildal; [2005]
  Nyckelord :kooperativ; ledarskap; ledning; ideella organisationer; organisations kultur; rollkonflikt; makt; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Adult education; permanent education; Vuxenutbildning; livslångt lärande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien bygger på semistrukturerad intervjuer med föreståndare inom föräldrakooperativa daghem för att analysera vad styrformen har för påverkan på ledarskapet och hur detta utövas. Bakgrunden till studien är en undran i varför föreståndare uppfattar relationen till föräldrar inom den föräldrakooperativa barnomsorgen som problematisk. LÄS MER