Sökning: "Reflektans"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Reflektans.

 1. 1. En jämförelse mellan gröna-, metall- och gråa tak för ett oisolerat parkeringshus utifrån dess olika temperaturer och dagvattenhantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Emelie Andersson; Shniar Aziz; [2019]
  Nyckelord :stormwater management; urban heat island; temperature; surface temperature; green roof; concrete roof; metal roof; Dagvattenhantering; urban heat island; lufttemperatur; yttemperatur; gröna tak; betongtak; metalltak;

  Sammanfattning : Since climate change increases and changes constantly, it contributes to higher average temperatures, ice melting and has a great impact on our ecosystem. This will then lead to a warmer climate, which means increased precipitation and milder winters. One of the reasons to climate change is urbanization, meaning people moving to the cities. LÄS MER

 2. 2. Skattning av skogliga variabler genom satellitbilder från Sentinel 2 : Estimation of forest variables using satellite images from Sentinel 2

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Hanna Cavonius Johansson; Jens Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Sentinel-2; Remote sensing; Optimal images; Reflectance; Spectral band; Vegetation index; Forest variables; Sentinel 2; Fjärranalys; Optiska bilder; Reflektans; Spektrala band; Vegetationsindex; Skogliga variabler;

  Sammanfattning : Stora arealer skog behöver övervakas. Att göra detta på ett kostnadseffektivt sätt är något som skogssektorn efterfrågar. Syftet med studien var att undersöka möjligheten att skatta skogliga variabler med satellitbilder från Sentinel 2. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av reflektorlös vägmätning med totalstation, laserskanner och UAS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Danny Ghanim; Max Holmström; [2017]
  Nyckelord :reflectorless surveying; laser scanning; TLS; UAS; DTM; roads; reflektorlös mätning; laserskanning; TLS; UAS; markmodeller; vägar;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker reflektorlös mätning av vägmitt med totalstation samt skapande av markmodeller av vägar genom terrester laserskanning (TLS) och unmanned aerial system (UAS). Målet är att utvärdera metoder som undviker traditionell mätning på väg med handhållen prisma eftersom detta innebär att den som mäter måste befinna sig på vägen, vilket medför risker för trafikrelaterade olyckor samt kostnader för skyddsåtgärder. LÄS MER

 4. 4. Påverkan av högreflekterande ytor vid användning av Romer Absolute Arm med integrerad skanner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Isabelle Brossard; Christine Weissmann; [2015]
  Nyckelord :laserskanning; linjeskanner; digitalisering; detaljskanner; triangulerande; 3D-digitalisering; Romer Absolute Arm.;

  Sammanfattning : Det är välkänt att högreflekterande ytor är svåra att skanna med ett bra resultat. Detta är ett särskilt stort problem vid användning av detaljskannrar, eftersom de ofta används för att digitalisera objekt av metall eller andra material med hög reflektans. LÄS MER

 5. 5. Optimerade material för optiska komponenter i koncentrerande solfångare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Malin Öberg; [2015]
  Nyckelord :Solfångare; Reflektor; Receiver; Solenergi; Reflektans; Emissivitet;

  Sammanfattning : The energy consumption continues to increase as the use of electronics and energy consuming equipment increases. The use of fossil fuels has to be phased out for this to be sustainable in the long run while the use of renewable energy continues to increase. LÄS MER