Sökning: "Reflektion psykiatri"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Reflektion psykiatri.

 1. 1. Svåra möten som berikar – sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med flyktingtrauma

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Hanna Bengtsson; Emma Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :transkulturell psykiatri; psykiatri; upplevelse; sjuksköterska; vårdande; vårdlidande; vårdrelation; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler nyanlända och asylsökande söker vård i Sverige. Många bär på traumatiska upplevelser av att fly sitt hemland och lämna sin trygghet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av medveten närvaro och dess betydelse för vårdrelationen inom psykiatrisk omvårdnad : En interjuvstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emelie Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :Mindfulness; Care relation; Psychiatric nursing; Medveten närvaro; Vårdrelation; Psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelationen är ett samspel och består av all kommunikation som sker i   vårdsituationerna med hållning, samtal och handlingar. Det finns forskning som visar att upplevelsen av vårdrelationen är betydande för patienters tillfrisknande inom psykiatrisk omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med patientens delaktighet i psykiatrisk öppenvård : Specialistsjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofie Carlsson; Marcus Mellåker; [2017]
  Nyckelord :delaktighet; specialistsjuksköterska; öppenvård; psykiatri;

  Sammanfattning : Inom psykiatri är det viktigt att arbeta med patientens delaktighet för att som specialistsjuksköterska skapa en god vård. En öppenpsykiatrisk mottagning bedriver specialiserad psykiatrisk vård där specialistsjuksköterskan är en del i ett team kring patienten. LÄS MER

 4. 4. "Ska man behöva acceptera att blir slagen varje dag?" : en kvalitativ intervjustudie om vårdrelationens betydelse vid hot- och våldssituationer inom psykiatrisk slutenvård

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Farida al-Jeddahwi; Robert Holmberg; [2015]
  Nyckelord :Psykiatri; Hot; Våld; Bergenmodellen; Omvårdnad; Vårdrelation; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : BakgrundHot och våld påverkar den svenska vården och de sjuksköterskor som är verksamma inom den negativt, både professionellt och privat. Problemet med hot och våld är särskilt vanligt inom den psykiatriska slutenvården där över hälften av alla sjuksköterskor uppger att de utsatts för hot och våld under det senaste året. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors vision av den bästa tänkbara omvårdnaden inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sophie Westberg; [2012]
  Nyckelord :Sjuksköterska; vision; bästa tänkbara omvårdnad; psykiatri; autonomi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors vision om hur den bästa psykiatriska omvårdnaden borde bedrivas. En tvärsnittsstudie med deskriptiv ansats användes och materialet analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys. Data samlades in genom en öppen fråga i ett frågeformulär. LÄS MER