Sökning: "Reformation History"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Reformation History.

 1. 1. Det profana koret: fynd och spår från korstolarna i Lunds domkyrka

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Henrik Bernro; [2019]
  Nyckelord :Lunds domkyrka; korstolar; korstolsfynd; sakralt och profant; kaniker; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The profane choir - finds and traces in the choir stalls of Lunds cathedral. When the choir in Lunds cathedral was being rebuilt in 1833 the choir-stalls were moved. Beneath them a surprising amount of well preserved artefacts were found. This included pencils, sandals, a large amount of coins, papers with writing and half a deck of playing cards. LÄS MER

 2. 2. Målsägandens straffprocessuella ställning - rätten att biträda åtalet i ett rättsutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carolina Lindén; [2018]
  Nyckelord :processrätt; rättshistoria; straffrätt; åtalsrätt; åtal; målsägande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Idag gäller allmän åtalsrätt som huvudregel. Målsägandens åtalsrätt aktualiseras först då åklagaren beslutar att inte åtala. Den åklagarförda processen tillerkänner dock målsäganden möjlighet att biträda åtalet och vidta processhandlingar som kan påverka ansvarsfrågan. LÄS MER

 3. 3. Våld i Strängnäs stads tänkebok 1590-1599 : Våldsmål i Strängnäs rådstuga under 1590-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Carina Junhager; [2018]
  Nyckelord :Strängnäs; tänkeböcker; våld;

  Sammanfattning : The Middle Ages and the 1600th century is often portrayed as a dark time in history, associated with violence and death. That has led to the common conclusion that it was a time when people, usually men, used violence to solve disputes and that it often led to manslaughter. LÄS MER

 4. 4. Han skall såsom lösdrifvare behandlas - En analys av 1885 års lösdriverilagstiftning och dess inverkan på kvinnor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Björklund; [2017]
  Nyckelord :Rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar lösdriverilagen från 1885 som kom att vara ikraft fram till 1964 då den ersattes av asocialitetslagen. Syftet med uppsatsen är att belysa hur lösdriverilagen motiverades, utvecklades och tillämpades samt vilken inverkan lagen haft på kvinnor utifrån en teori om social kontroll. LÄS MER

 5. 5. The Sacred Pilgrimage : The Concept of Truth in the Life and Work of Lars Skytte

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Karl Gustel Wärnberg; [2017]
  Nyckelord :Lars Skytte; Vasa; Catholicism; Trent; Intellectual History; Protestantism; Luther; Calvin; Polemics; 17th Century; Religion; Franciscan; Sweden; Truth;

  Sammanfattning : This thesis studies the life and work of Lars Skytte (1610-1696), a Swedish Ambassador to Portugal who converted to Catholicism and became a Franciscan theologian, in relation to the concept of Truth. For Skytte, Truth and Catholicism are synonymous. The thesis focuses on his semi-autobiographical book Peregrinatio sancta fratris Laurentii a D. P. LÄS MER