Sökning: "Reformation History"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Reformation History.

 1. 1. Hydrografi och fiskeriförvaltning : Svenska Hydrografiska Kommissionen 1893–1901

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Samuel Gutestrand Mandarić; [2020]
  Nyckelord :Marine research; Fisheries science; Oceanography; Marine biology; Fisheries management; History of Oceanography;

  Sammanfattning : Samuel Gutestrand Mandarić, Marine Research and Fisheries Management: Swedish Hydrographic Commission 1893–1901, Umeå University: Department of Historical, Philosophical and Religious studies, Master thesis in History of Science and Ideas, 15 credits, Spring semester 2020.The aim of this thesis is to describe the development of the Swedish marine research from a scientific and institutional perspective. LÄS MER

 2. 2. Det profana koret: fynd och spår från korstolarna i Lunds domkyrka

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Henrik Bernro; [2019]
  Nyckelord :Lunds domkyrka; korstolar; korstolsfynd; sakralt och profant; kaniker; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The profane choir - finds and traces in the choir stalls of Lunds cathedral. When the choir in Lunds cathedral was being rebuilt in 1833 the choir-stalls were moved. Beneath them a surprising amount of well preserved artefacts were found. This included pencils, sandals, a large amount of coins, papers with writing and half a deck of playing cards. LÄS MER

 3. 3. Polismyndighetens reformarbete 1920-2020 - Från kommunal polis till statspolis och tillbaka?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mattias Aspegren; [2019]
  Nyckelord :rättshistoria; polismyndigheten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att studera polisens reformarbete i den ungefärliga tidsperioden som sträcker sig de 100-åren mellan 1920-2020 med utgångspunkt från nationaliseringsreformen 1965. De frågeställningar som ligger till grund för att ta sig an materialet och som denna undersökning vill besvara är, hur uppstod och vad var syftet med polisens två stora reformer? Hur blev utfallet av dessa? Och, i vilken mån är reformen 2015 lik/olik reformen 1965. LÄS MER

 4. 4. The reformation of Hellinikon, former international airport of Athens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Effrosyni Stamopoulou; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Urban Design Urban regeneration Urban transformation Air-field transformation; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : “Airports and air-fields have always held a special magic, gateways to the infinite possibilities that only the sky can offer.” - J.G. Ballard Man has dedicated large amounts of time and resources to construct airports. LÄS MER

 5. 5. Målsägandens straffprocessuella ställning - rätten att biträda åtalet i ett rättsutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carolina Lindén; [2018]
  Nyckelord :processrätt; rättshistoria; straffrätt; åtalsrätt; åtal; målsägande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Idag gäller allmän åtalsrätt som huvudregel. Målsägandens åtalsrätt aktualiseras först då åklagaren beslutar att inte åtala. Den åklagarförda processen tillerkänner dock målsäganden möjlighet att biträda åtalet och vidta processhandlingar som kan påverka ansvarsfrågan. LÄS MER