Sökning: "Refugee children"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade orden Refugee children.

 1. 1. Ensamkommande flyktingbarns hälsa - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Elin Axelsson; Mathilda Jerenius; [2019-10-14]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; hälsa; människorättsperspektiv; folkhälsoperspektiv; Unaccompanied refugee minors; health; human rights perspective; public health perspective;

  Sammanfattning : Background:The complexity of lone refugee children’ s vulnerability in terms of politicaleconomy, social and mental health phenomena has a big range. Lone refugee children arevulnerable due to the interaction between traumatic events and the separation from lovedones. LÄS MER

 2. 2. Att skapa sin barndom i flyktingskap - En studie om hur emotioner hos ensamkommande barn i Jordanien påverkar konstruktionen av deras barndom

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Irekvist; [2019-10-08]
  Nyckelord :barndom; vardagsliv; ensamkommande barn; emotioner känslor;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att fylla en kunskapslucka kring hur emotioner hos ensamkommande barnpåverkar konstruktionen av dessa barns barndom. Studiens undersökningsgrupp bestod av nioensamkommande, nätverksplacerade barn i Amman, Jordanien. LÄS MER

 3. 3. Batikhäxan – ett kvinnligt supermonster : En kritisk diskursanalys av tre politiska pamfletter

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Elisabeth Lahti Davidsson; [2019]
  Nyckelord :batikhäxa; tie-dye witch; witches; female monster; critical discourse analysis; political pamphlets; Katerina Janouch; discursive strategies; feminist theory; discourse theory; patriarchal power; scapegoat; misogyny; anti-feminist; islamophobic; xenophobic; nationalist; apocalyptic.; batikhäxa; häxa; kvinnligt monster; kritisk diskursanalys; politiska pamfletter; Katerina Janouch; diskursiva strategier; feministisk teori; diskursteori; patriarkal makt; syndabock; misogyni; anti-feministisk; islamofobisk; xenofobisk; nationalistisk; apokalyptisk.;

  Sammanfattning : This thesis shows how misogynous and stereotypical images of women, which historically have been used to transform them into witches and monsters, are now reused in the construction of the term “batikhäxa” (“tie-dye witch”). Feminist and discourse theory form the framework of this study which includes the analysis of three opinion pieces, or political pamphlets, that were published between 2010 – 2018: "Batikhäxorna och makten" by the pseudonym Julia Caesar, "Refugee 'Children"& The Women Who Sexually Exploit Them" by the pseudonym Angry Foreigner and "De ansvariga för Sveriges kaos behöver en intervention för att ställas till svars " by Katerina Janouch. LÄS MER

 4. 4. The nexus between child protection and gender-based violence programming; the impact for displaced adolescent girls in Jordan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anna Victoria Sheppard; [2019]
  Nyckelord :Humanitarian; Emergency; Displacement; Refugee; Gender; Gender-Based Violence; Child Protection; Adolescents; Rights-Based Programming; Participation; Coordination; United Nations;

  Sammanfattning : Gender-based violence (GBV) and violence against children are pervasive and destructive globally, but the exacerbation of violence in emergency contexts makes addressing them an urgent priority in humanitarian action. However, despite recognition of overlapping risks and intervention opportunities, child protection programming and GBV programming have hitherto followed discrete trajectories, resulting in adolescent (aged between 10 and 19 years) girls falling between the domains, despite their heightened vulnerability to GBV. LÄS MER

 5. 5. More differences than similarities : A multiple case study of preschool education and care in Uganda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lina Sundström; [2019]
  Nyckelord :Preschool; quality; developing countries; special educational needs;

  Sammanfattning : This study about preschool education and care in four preschools, in Uganda, used a mixed-methods approach and a multiple-case study design. It investigated the preschools’ qualities, the resources available, the organisation, characteristics in regard to children with special educational needs and the preschools’ strengths, challenges and improvement needs. LÄS MER