Sökning: "Refugee"

Visar resultat 1 - 5 av 1062 uppsatser innehållade ordet Refugee.

 1. 1. The Integration Process and Coping Strategies of Farsi Speaking refugee Women in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Akram Khoshkharam Roudmajan; [2021-04-21]
  Nyckelord :Immigrant women; Refugee women; Farsi-speaking women; Integration; Integration challenges; Coping Strategies;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore integration meanings, experiences, and challenges aswell as coping strategies among Farsi-speaking refugee women in Sweden. Therefore, threequestions related to the main aims of research prepared including; (1) what does integrationmean to Farsi-speaking refugee women? (2) What challenges did Farsi-speaking refugeewomen face during the process of integration in Sweden? (3) How do they cope with theirproblems and challenges during the process of integration?A qualitative method with an explanatory interview was used to collect the data. LÄS MER

 2. 2. FREEDOM OF RELIGION FOR MUSLIM IMMIGRANTS The politicisation of religion in 2010s Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vilhelm Edsmyr; [2021-02-12]
  Nyckelord :Religion; Freedom of religion; Islam; politicisation; migration;

  Sammanfattning : ABSTRACT: Globalization and a rising migration have led to an increasing religious pluralism in Sweden. During the last decade, a large proportion of the migrants have been Muslims, especially immigrants arriving during the European refugee crisis in 2015. LÄS MER

 3. 3. IMMIGRATION AND EUROSCEPTICISM – HAND IN HAND? A research on the effect of the refugee crisis on the relationship between attitudes toward immigration and public Euroscepticism.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristoffer Otter; [2021-02-03]
  Nyckelord :Euroscepticism; immigration; ethnic threat theory; refugee crisis; asylum seekers.;

  Sammanfattning : The refugee crisis of 2015 proved to be a tough challenge for Europe and the EU. All EU member states were affected, although to varying degrees. This article seeks to examine the impact of the refugee crisis on the relationship between immigration attitudes and public Euroscepticism. LÄS MER

 4. 4. Kom ut och kom in : Hbtq-flyktingars trovärdiga och icke trovärdiga berättelser under asylutredningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Gabriel Sjöwall; [2021]
  Nyckelord :hbtq; flykting; asyl; Migrationsverket; berättelse; trovärdighet; narrativ analys; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilka erfarenheter, handlingar och omständigheter som hbtq-flyktingar inkluderar i sina asylberättelser under utredningar hos Migrationsverket och i migrationsdomstolarna, och vilka berättelser som uppfattas som trovärdiga respektive icke trovärdiga av asylhandläggare och domstolarna. Material består av domstolsmaterial från 10 asylärenden som åberopar fruktan för förföljelse på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck, samt intervjuer med två tidigare hbtq-flyktingar, en tidigare handläggare på Migrationsverket och ett offentligt biträde. LÄS MER

 5. 5. The European Refugee Crisis and Services Trade in Greater Copenhagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Alfred Arnborg; Gustav Sundén; [2021]
  Nyckelord :Trade in Services; Difference-in-Differences; Border Controls; Schengen; European Refugee Crisis; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper analyzes trade in services’ vulnerability to exogenous shocks in order to contribute to the often-neglected area of international trade in services. It is accomplished by examining how Sweden’s border measures during the European refugee crisis affected services trade between Sweden and Denmark. LÄS MER