Sökning: "Refugee"

Visar resultat 21 - 25 av 929 uppsatser innehållade ordet Refugee.

 1. 21. Outsourcing Asylum: The EU Disembarkation Centers Proposal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karolin Jönsson; [2019]
  Nyckelord :EU law; International law; Asylum; Non-refoulement; Integrated Border Management; Jurisdiction; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt den externa utvecklingen av EUs asylpolicy. Uppsatsen har beskrivit att EUs Asylsystem, the Common European Asylum System (CEAS), har allt sedan sitt upprättande varit baserad på idén om att en förstärkning av EUs yttre gränser är en förutsättning för upprätthållandet av ett inre gemensamt område utan interna gränser. LÄS MER

 2. 22. Säkerhetisering och ideologi - En kvalitativ studie av svenska partiers principiella organisationstryck före och efter migrationskriser

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sebastian Nilsson Qvist; Ismar Alibegovic; [2019]
  Nyckelord :Säkerhetisering; Socialdemokraterna; Moderaterna; invandring; migration; flyktingpolitik; politisk ideologi; kriser.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Migration and refugee policy is a contested subject in Swedish politics. Several academic studies argue that the discourse among political parties securitized the subject of migration and refugee policy post 2015 and the subsequent migration crisis. LÄS MER

 3. 23. Migration Experiences of Quota refugees in Sweden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Dennis Munetsi; [2019]
  Nyckelord :Quota Refugees; Sweden; Migration; Botswana; Resettlement; Refugees; UNHCR; Migrationsverket; Refugee Mobility;

  Sammanfattning : This study explores how quota refugees who were resettled from Botswana to Sweden in 2014 experience migration and how these experiences are shaped by opportunities and limitations of refugee mobility rights between resettlement and naturalization. The study is grounded in a qualitative and constructivist methodological framework, and answers the question; how are quota refugees’ migration experiences in Sweden shaped by the opportunities and limitations of refugee mobility rights between resettlement and naturalization? Migration systems theory is used to analyze data gathered through semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 24. Solar Tent : A Photovoltaic Generator Model for a Flexible Fabric with Inbuilt Cells

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Ali Manhal; Tammam M. Ali; [2019]
  Nyckelord :Solar tent; PV system; refugee camp; PV monitoring system; and flexible PV modules;

  Sammanfattning : Natural disasters and conflicts in many different parts of the world force thousands of people to get displaced from their homes and live in refugee camps temporarily or permanently. For refugee families, lack of energy access has great impact on their lives. LÄS MER

 5. 25. An examination of voice and spaces of appearance in artistic representations of migration experiences: Art practices in a political arena

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lan Yu Tan; [2019]
  Nyckelord :migration; art; communication for development; Trampoline House; Center for Art on Migration Politics; Denmark;

  Sammanfattning : Denmark has one of the toughest immigration laws in Europe and legislation has become even tighter. Amid this political climate, a gleam of hope in the form of a refugee and asylum-seeker community centre was established. This centre is called Trampoline House and works to provide refugees and asylum-seekers a place of refuge, hope and community. LÄS MER