Sökning: "Regenerative sustainability"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Regenerative sustainability.

 1. 1. Vad är marina kolonilotter - och hur kan de kopplas till hållbar utveckling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Angberg Björdén; Malin Hellström Krog; [2021-08-13]
  Nyckelord :Marina kolonilotter; havsodling; småskaligt vattenbruk; regenerativ havsodling; hållbar utveckling; blå tillväxt; kustzonplanering; marina resurser; socio-kulturella värden; blue community gardens; ocean farming; small scale aquaculture; regenerative ocean farming; sustainable development; blue growth; coastal planning; blue resources; socio-cultural values;

  Sammanfattning : Blue community gardens started out in Denmark ten years ago, as associations that cultivatemussels, oysters and algae. In Sweden the phenomenon is still relatively unknown. LÄS MER

 2. 2. Digging for Common Ground : Exploring how Practitioners of Alternative Farming Methods are replicating Principles of Traditional Ecological Knowledge

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Finn Rogge; [2021]
  Nyckelord :Permaculture; Regenerative Agriculture; Traditional Ecological Knowledge; Global Food System; Rural Development;

  Sammanfattning : As a result of the harmful environmental practices found within the industrial agricultural system and the various negative accompanied socioeconomic consequences to health, local livelihoods, and resilience of rural communities, there has been an increasing global interest in Alternative Food Networks (AFNs) and alternative farming practices, such as permaculture and regenerative agriculture, that envision a more environment-friendly and equitable food- and agricultural system. At the same time, the potential of Indigenous woldviews and knowledges, such as Traditional Ecological Knowledge (TEK), to introduce more environment-friendly land use practices and to reshape our understanding of nature becomes more publicly, but also scientifically acknowledged in the management of natural resources. LÄS MER

 3. 3. Towards Regenerative (Agri)Cultures. An ethnographic case study of integrated socio-ecological restoration at the Hof Lebensberg community farm, Germany

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Cina Tanzarella; [2021]
  Nyckelord :Socio-Ecological Systems; System Thinking; Regenerative Agriculture; Agroecology; Ecosystem Restoration; Sustainability Transformations; Social Sciences;

  Sammanfattning : Agriculture is today the human activity most vulnerable to Climate Change, and one of its leading causes. Regenerative Agriculture offers powerful tools to restore ecosystems, without sacrificing abundant food production; nevertheless, a systematic adoption of such practices is incompatible with the existing economic structures and calls for a radical societal change. LÄS MER

 4. 4. Regenerativ design vid förtätning av befintliga stadsdelar : möjligheter och svårigheter i fallet Lövholmen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Lundström; [2021]
  Nyckelord :regenerativ design; regenerative systems landscapes; förtätning; antropocentrism; ekocentrism; landskapsarkitektur; stadsbyggnadshistoria;

  Sammanfattning : I uppsatsen diskuteras två olika stadsbyggnadsideal som båda har anspråk på ekologisk hållbarhet, det rådande förtätningsidealet och den regenerativa designens visioner om ett stadsbyggande som baseras på ekosystemens cirkulära principer. De två idealen antas utgå från olika teoretiska premisser, det förra ses som sprungen ut ett antropocentriskt perspektiv och det senare ut ett ekocentriskt. LÄS MER

 5. 5. Doing Business in the Doughnut: The sustainability of worker co-operatives

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Andreea Preluca; [2021]
  Nyckelord :Worker Co-operatives; Sustainability; Economic Democracy; Doughnut Economics; Sustainable Business Models; Sustainable Development;

  Sammanfattning : The globally dominant form of business organisation, the Investor-Owned Firm or the Corporation, has been challenged in both academic settings and the wide world for falling short on ensuring environmental and social justice and sustainability. Alternative business models like co-operatives, with a rich though somewhat less known history and presence around the world, might prove a better fit for a thriving world and a sustainable future. LÄS MER