Sökning: "Regeringsstatus"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Regeringsstatus.

  1. 1. En kvantitativ studie av antalet motioner till utbildningsutskottet och om det följer mittenväljarnas prioritering av utbildningsfrågor

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Hannes Nelander; [2023-11-28]
    Nyckelord :Issue ownership; Riding the wave; Regeringsstatus; Utbildningsutskottet; Responsivitet; Riksdagspartier; Mittenväljarna; Skola Utbildning;

    Sammanfattning : Responsivitet från riksdagspartierna gentemot befolkningen är väsentligt för en demokrati (Pitkin, 1967). Tidigare forskning (Klüver & Sagarzazu, 2016; Wagner & Meyer, 2014) har funnit att partier i västerländska demokratier generellt är lyhörda till mittenväljare, genom att studera partiernas pressmeddelande och valmanifest. LÄS MER