Sökning: "Reggio Emilia"

Visar resultat 1 - 5 av 376 uppsatser innehållade orden Reggio Emilia.

 1. 1. GARDEN-BASED LEARNING IN A REGGIO EMILIA INSPIRED SWEDISH PRESCHOOL WITH A PERMACULTURE GARDEN A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kathleen Kölz; [2022-02-13]
  Nyckelord :garden-based learning; Swedish preschool; case study; preschool garden; Reggio Emilia; permaculture garden;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to get an in-depth understanding of the characteristics of the garden and garden-based learning in an educational environment of a Swedish preschool that is inspired by the Reggio Emilia approach and has a permaculture garden. Theory: Social constructivism has been adopted as the theoretical framework for this study to gain an understanding of learning processes in the environment of a preschool. LÄS MER

 2. 2. "En kompisteckning. För det är en teckning man gör tillsammans med sina kompisar" : En studie om social hållbarhet i en postmodern förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Daniel Carlbom; Jennie Carlbom; [2022]
  Nyckelord :Democracy; Preschool; Relations; Social sustainability; Demokrati; Förskola; Relationer; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar hur barn i en postmodern förskola samspelar och använder sig av olika material för att etablera en social hållbarhet. Vi börjar med att förklara begreppet hållbar utveckling, samt hur den ekologiska, ekonomiska och sociala aspekten av hållbar utveckling hör ihop. LÄS MER

 3. 3. Återanvändningsmaterial i förskolans utbildning : En kvalitativ studie kring betydelsen av återanvändningsmaterial i relation till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Carlsson; Sara Nordborg Barkman; [2022]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; återanvändningsmaterial; hållbarhet; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur ett poststrukturalistiskt perspektiv genom förskollärares berättelser undersöka varför och hur förskollärare medvetet har valt att använda återanvändningsmaterial i utbildningen. I förskolan är det av stor betydelse att förmedla hur det kan bidra till hållbarhet, vilket skapar en grund för den kunskap barn behöver ha med sig i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Jag förstår inte? : En forskningsundersökning i hur man skapar pedagogiska verktyg för att praktisera lättillgänlig konstpedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Elin Alm Rosenblad; [2022]
  Nyckelord :Konstpedagogik; audioguide; konstnärliga diskursen; kulturellt kapital; Reggio Emilia- Pedagogiken; icke-auktoritär konstpedagogik; Carlo Derkert; den gemensamma bilden;

  Sammanfattning : Att förstå konst kan upplevas mycket svårt om man själv inte har rätt utbildning i bagaget. Utställningar och museum praktiserar konstpedagogik men denna utgår många gånger utifrån människor med kulturellt kapital. LÄS MER

 5. 5. Barns delaktighet i pedagogisk dokumentation : En studie om förskollärares erfarenheter i Reggio Emilia inspirerade förskolor utifrån agentiell realism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sonia Ingletto; Anca-Roberta Truca; [2022]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; delaktighet; agens; intra-aktiv; materialitet; Reggio Emilia pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte med vår studie är att undersöka förskollärares erfarenheter av intra-aktioner mellan materialitet och barns delaktighet i pedagogisk dokumentation i Reggio Emilia inspirerade förskolor. En kvalitativ forskningsansats med semi-strukturerade intervjuer valdes för att besvara frågeställningarna. LÄS MER