Sökning: "Reggio Emilia"

Visar resultat 1 - 5 av 367 uppsatser innehållade orden Reggio Emilia.

 1. 1. EDUCATORS’ PERSPECTIVES ON ARTS IN EDUCATION, INTERDISCIPLINARY TEACHING AND PEDAGOGICAL ENVIRONMENTS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Theodora Salti; [2021-08-16]
  Nyckelord :value of arts in education; art-based teaching; interdisciplinary teaching; physical pedagogical environments; expanded pedagogical environments; posthumanism; object-centered learning theory; Reggio Emilia pedagogy;

  Sammanfattning : Aim: Τhis research aims to embark a journey into complex issues of art-based and interdisciplinary teaching and use of pedagogical and extended pedagogical environments based upon educators’ perspectives. Through understanding deeply educators’ views regarding these teaching methods, educators may receive the support needed. LÄS MER

 2. 2. Skapande ska få vara en stor del av barns sätt att erövra kunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jessica Johansson; Karin Wångdahl; [2021-04-14]
  Nyckelord :förskola; tillgänglig lärmiljö; estetiska processer; ateljé; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) skrivs det fram att estetiska uttrycksformer både ska vara ett innehåll och metod, samt att utbildningen ska utformas och anpassas för att alla barn ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Utifrån våra blivande roller som specialpedagoger väcktes frågan kring hur tillgänglig ateljén som lärmiljö är för barn i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Reggio Emilia - Huvudinspirationen försvenska förskolor? : En fenomenografisk intervjustudie om fenomenet Reggio Emiliainspirerat arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Anneli Andersson; Lillian Svensson; [2021]
  Nyckelord :fenomenografi; förskola; kunskapskultur; praktikgemenskap; Reggio Emilia inspirerat arbetssätt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och analysera pedagogers uppfattningar om fenomenet ReggioEmilia inspirerat arbetssätt med utgångspunkt i semistrukturerade kvalitativa intervjuer med sjuolika pedagoger som arbetar Reggio Emilia inspirerat. Metoden är fenomenografisk och ianalys användes också begreppen kunskapskultur och praktikgemenskap för att bidra till endjupare förståelse av resultatet. LÄS MER

 4. 4. Språkutveckling i det projekterandearbetssätt - pedagogens roll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Almas Nurman; [2021]
  Nyckelord :Reggio Emilia; projekterande arbetssätt; pedagogens roll; språkutveckling och miljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Språkutveckling i det projekterandearbetssätt - pedagogens roll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nikolina Vujasic; [2021]
  Nyckelord :Reggio Emilia; projekterande arbetssätt; pedagogens roll; språkutveckling; miljö;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka, analysera och synliggöra hur intervjuade pedagoger använder projekterande arbetssätt när de utmanar barns språkutveckling, samt hur de använder undervisningstillfällen och miljön för att utveckla språket hos flerspråkiga respektive enspråkiga barn. Studien har innefattat två förskoleområden med barn i 4 - 6 års ålder. LÄS MER