Sökning: "Reggio Emilia"

Visar resultat 1 - 5 av 358 uppsatser innehållade orden Reggio Emilia.

 1. 1. Pedagogisk dokumentation : - En systematisk litteraturstudie med fokus på kommunikation mellan barn och pedagoger samt barns delaktighet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nicole Kaneteg; Joanna Alkemyr; [2020]
  Nyckelord :Pedagogical documentation; participation; communication; ethical issue; systematic literature study; Pedagogisk dokumentation; Reggio Emilia; delaktighet; kommunikation; etiska dilemman; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad tidigare forskning har kommit fram till vad gäller möjligheter och begränsningar i arbetet med pedagogisk dokumentation i förhållande till kommunikation mellan barn och pedagoger och barns delaktighet. Syftet var även att synliggöra vilka etiska dilemman som uppstår, kopplat till barns delaktighet och kommunikationen mellan barn och pedagoger. LÄS MER

 2. 2. ”De vill att vi läser för dem mest hela tiden” : En kvalitativ studie om hur förskollärarna beskriver förskolans läsmiljö

  M1-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Linnéa Lundell; Åsa Fransson; [2020]
  Nyckelord :Läsmiljö; Förskola; Förskollärare; Reggio Emilia; Tillgänglighet; Böcker; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I tidigare forskning har förskolans läsmiljö främst undersökts genom studier av barns perspektiv och genom observationer. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur förskollärare beskriver läsmiljön i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Från cylinderblock till kottar och limpistol : En litteraturstudie om barns delaktighet och inflytande inom Montessoripedagogiken, Waldorfpedagogiken och Reggio Emilia filosofins miljö och material

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Andrén; Hanna Lilja; [2020]
  Nyckelord :participation; influence; Montessori; Waldorf pedagogy; Reggio Emilia philosophy; preschool; material; environment; delaktighet; inflytande; Montessori; Waldorf; Reggio Emilia filosofin;

  Sammanfattning : All Sweden´s preschools are part of the schoolsystem and, according to the School Act, must follow the Curriculum for Preschool: Lpfö18 (2018), whether they are independent, municipal or have different orientations. However, the curriculum does not contain specific goals about what the children should have achieved at a certain age or what knowledge they should have developed during their time in preschool but should be seen as a basis for planning the activities. LÄS MER

 4. 4. Språk, kommunikation och lärande : En intervjustudie om hur förskollärare skapar förutsättningar för barns utveckling av språk och kommunikation i Montessori- respektive Reggio Emilia-inspirerad pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Hansen; Mikaela Nyroos; [2020]
  Nyckelord :språk; kvalitativ intervju; förutsättningar; Reggio Emilia; Montessori; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur förskollärare beskriver att de skapar språkliga och kommunikativa förutsättningar i Montessoriförskolor samt Reggio Emilia-inspirerade förskolor. Med detta syfte har vi velat se hur förskollärarna organiserar sin miljö samt hur de förhåller sig till utvecklandet av barns språk och kommunikation och hur detta realiseras i praktiken. LÄS MER

 5. 5. Jakten på det kompetenta barnet i barnlitteraturen - En kvalitativ studie om barns kompetens i barnlitteratur på dagens förskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elisabeth Lindbäck; Louise Majvall; [2020]
  Nyckelord :child literature; child perspective; child s perspective; preschool; Reggio Emilia pedagogy; the competent child;

  Sammanfattning : Children’s literature is written by adults, who have assumed a child’s perspective to understand their world. In other words, adults have a great impact with their subjective views and perspectives about what childhood is, in their presentation of literature. LÄS MER