Sökning: "Regina Björck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Regina Björck.

  1. 1. Vårdandets kärna : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personcentrerat

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Regina Björck; Emma Juopperi; [2019]
    Nyckelord :Approach; Person-centered care; Nurse perspective; Nursing; Qualitative method; Förhållningssätt; Kvalitativ metod; Personcentrerad vård; Omvårdnad; Sjuksköterskeperspektiv;

    Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård är ett relativt nytt begrepp inom omvårdnad och tillhör sjuksköterskans kärnkompetenser. Att vårda personcentrerat innebär att sjuksköterskan vårdar med ett helhetsperspektiv och ser hela människan; personen bakom patienten. Människans unika historia kan då komma till uttryck genom patientberättelsen. LÄS MER