Sökning: "Regina Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Regina Sverige.

 1. 1. ALS - bokstäverna som förändrar livet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johansson Zandra Ekholm Regina; [2019]
  Nyckelord :Amyotrophic lateral sclerosis; ALS; Patient; Experience; Attitude; Feeling och Quality of Life;

  Sammanfattning : Bakgrund:Amyotrofisk lateralskleros (ALS) tillhör gruppen neurologiska sjukdomar. Den har ett snabbt förlopp och går inte att bota. I Sverige insjuknar 220-250 invånare varje år och 750-850 invånare beräknas ha sjukdomen idag. Medelålder är 45-75 år men kan debutera i alla åldrar. LÄS MER

 2. 2. Food truck som ett nytt fenomen i Skåne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Hilda Fromell; Regina Winter; [2016]
  Nyckelord :Food truck; snabbmat; marknadsmix; kommunikation;

  Sammanfattning : Food truck is a mobile restaurant business which originates from the United States, and can now be seen also in Sweden. There are specific guidelines regarding the food that are served from the food trucks rolling the streets of Skåne from 2013. LÄS MER

 3. 3. Ren Intermittent Kateterisering vid traumatisk spinalskada. : Hanteringsstrategier och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Regina Persson; Cecilia Walter de Perlét; [2014]
  Nyckelord :Spinal injury; quality of life; clean intermittent catheterization; patient experiences; coping strategy; stress; Spinalskada; livskvalitet; ren intermittent kateterisering; patientupplevelser; hanteringsstrategier; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever cirka 5000 personer med spinalskada. Där spinalskadan lett till nedsatt blåsfunktion är ren intermittent kateterisering (RIK) den metod som rekommenderas i första hand.Syfte: Att undersöka hur personer med traumatisk spinalskada som använder ren intermittent kateterisering (RIK) upplever detta. LÄS MER

 4. 4. Mindre energi och rätt tid : Utvärdering av utbildning och träning för lokförare i energieffektiv körning – en simulatorstudie

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Georg Abadir Guirgis; [2013]
  Nyckelord :Simulering; Simulator; Simulatorbaserad utbildning; Simulatorbaserad träning; Återkoppling; Loksimulator; Tågsimulator; Energieffektiv; Energieffektiv körning; Sparsam Körning; Tåg; Ecodriving; Eco-driving; Lokförare; Rättidighet;

  Sammanfattning : Under 1980-talet introducerades den första tågsimulatorn i svensk lokförarutbildning. Denna simulator är fortfarande den enda fullskalesimulator som används för att utbilda lokförare i Sverige. En anledning till att det inte finns fler tycks vara att det bl.a. LÄS MER

 5. 5. Hur rör sig polisens tjänstehundar? : en pilotstudie gällande tjänstehundars rörelsesymmetri mätt med tryckmätningsmatta

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Regina Lindberg; [2011]
  Nyckelord :tryckmätningsmatta; rehabilitering; rörelseanalys; hältutredning; polis; tjänstehund;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrundDet är i Sverige svårt att tillgodose behovet av cirka 450 tjänstehundar och gällande hälsa är uppfattningen bland användarna att hundarnas fysiska hållbarhet blivit sämre. Med hänsyn till att det lider brist på tjänstehundar och att de tas ur tjänst tidigare än önskat vore det av stort värde att kunna förlänga en polishunds tjänstgöringstid. LÄS MER