Sökning: "Region Uppsala"

Visar resultat 1 - 5 av 426 uppsatser innehållade orden Region Uppsala.

 1. 1. “If you take the woman from the family for only a week, everything will crumble down.” : An Ecofeminist Perspective on Social Entrepreneurship in Kenya

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Lundberg; Linnéa Lundeborg; [2019]
  Nyckelord :Ecofeminism; Social Entrepreneurship; Kenya; Case study; Ethnographic Study; ASAL land;

  Sammanfattning : The Kenyan society is patriarchal, has an alarming rate of deforestation where rural farmers, especially women, are highly affected by climate change. There is little research on companies operating in dry areas with a mission to address poverty, ecology and women. LÄS MER

 2. 2. Jag är ju också med i den här familjen : Upplevelser hos syskon till barn med cancer

  Magister-uppsats,

  Författare :Ulrika Vinge; Linnea Andersson; [2019]
  Nyckelord :syskons upplevelser; pediatrisk onkologi; hälsa; stöd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat på att också syskonens behov måste mötas genom god omvårdnad som en naturlig del inom den pediatriska onkologin. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser hos syskon till barn med cancer och att få en bättre förståelse för deras situation. LÄS MER

 3. 3. Production of the Σ0-bar hyperon in the PANDA experiment at FAIR

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kärnfysik

  Författare :Gabriela Pérez Andrade; [2019]
  Nyckelord :PANDA; hadrons; hyperons;

  Sammanfattning : The PANDA experiment is one of the main pillars of the Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR), currently under construction in Darmstadt, Germany. PANDA will be a fixed target experiment designed for the study of non-perturbative phenomena of the strong interaction. LÄS MER

 4. 4. Elektrifiering av Uppsalas stadsbussar : Lösningar för att hantera kapacitetsbristen i en växande region

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Vendela Bernström; Jonas Andersson; [2019]
  Nyckelord :Batterilager; biogasmotor; bussdepå; depåladdning; elbussar; elektrifiering av kollektivtrafik; kapacitetsbrist; stadsbusstrafik.;

  Sammanfattning : Region Uppsala, who are responsible for the public transport in Uppsala county, are currently building a new city bus depot. Due to capacity shortage in the transmission grid to Uppsala, the operation of the new bus depot must be adapted to a limited power output. LÄS MER

 5. 5. Coverage Analysis in Clinical Next-Generation Sequencing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Anna Odelgard; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the new way of sequencing by NGS new tools had to be developed to be able to work with new data formats and to handle the larger data sizes compared to the previous techniques but also to check the accuracy of the data. Coverage analysis is one important quality control for NGS data, the coverage indicates how many times each base pair has been sequenced and thus how trustworthy each base call is. LÄS MER