Sökning: "Region Uppsala"

Visar resultat 1 - 5 av 499 uppsatser innehållade orden Region Uppsala.

 1. 1. Contamination analysis of the landfill Rösaberg inerta massor : Risk assessment and investigation of the contaminant distribution

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Westander Lisa; [2020]
  Nyckelord :Landfill; MODFLOW; Risk assessment; Site-specific guidelines; Deponi; MODFLOW; Riskbedömning; Platsspecifika riktvärden;

  Sammanfattning : The dispersion of contaminants deriving from landfills poses a risk to the surrounding environment and human health. Old landfills are treated with extra precaution, due to their poorer construction, less stringent operation and lack information regarding the waste content. Vetlanda municipality has identified 48 old landfills. LÄS MER

 2. 2. Can death predict life? : A study on the direct child replacement effect in Niger - an instrumental variable approach.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Vincent Karlberg Hauge; August Wadell Leimdörfer; [2020]
  Nyckelord :direct child replacement effect; child mortality; population growth; 2SPS; Niger;

  Sammanfattning : Sub-Saharan Africa is the region in the world with the highest population growth and child mortality. By measuring to what extent the parents "replace" a child in the case of death, we estimate the direct child replacement effect in Niger between 1976 and 2011. LÄS MER

 3. 3. Development of a predictive Antibiotic Burden Index for Primary Immunodeficiency – an explorative study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Milan Al-Naqshbande; [2020]
  Nyckelord :Immunodeficiency; Immunbrist;

  Sammanfattning : Introduction: Primary immunodeficiency is a medical condition characterized by frequent infections as a result of the immune system not functioning properly. Patients are usually treated with antibiotics and immunotherapy. Since there is no mutual database for patient records between primary care and healthcare, a communication gap arises. LÄS MER

 4. 4. Utvecklad hanteringsprocessför hantering av kränkandesärbehandling : En studie genomförd på Region Gotland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Julia Hansson; [2020]
  Nyckelord :abusive discrimination; AFS 2015:4; AFS 2001:1; investigation; management; procedures; process.; AFS 2015:4; AFS 2001:1; arbetssätt; hantering; kränkande särbehandling; process; utredning.;

  Sammanfattning : Det har i spåren efter svenska #metoo-rörelsen kunnat konstaterats att det råder en stor okunskap hos arbetsgivarna om de regler som gäller vid hanteringen av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. I ett försök att göra en förändring till det bättre har därmed Region Gotlands hantering av kränkande särbehandling studerats. LÄS MER

 5. 5. APPLICATION AND VALIDATION OF THE NEW EUROPEAN WIND ATLAS: WIND RESOURCE ASSESSMENT OF NÄSUDDEN AND RYNINGSNÄS, SWEDEN

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Heeyeon Cho; [2020]
  Nyckelord :New European Wind Atlas; NEWA; Wind resource assessment; WindPRO; WindSim;

  Sammanfattning : The New European Wind Atlas (NEWA) was developed with an aim to provide high accuracy wind climate data for the region of EU and Turkey. Wind industry always seek for solid performance in wind resource assessment, and it is highly affected by the quality of modelled data. LÄS MER