Sökning: "Region-of-Interest"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Region-of-Interest.

 1. 1. Rekonstruktionens påverkan av kvantitativ bedömning vid FET-PET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hava Taipova; [2020]
  Nyckelord :FET-PET; gliom; SUV; TBR; tumör;

  Sammanfattning : Flour-etyl-L-tyrosin positronemissionstomografi (FET-PET) undersökning är en undersökningsmetod som har hög sensitivitet och specificitet vid diagnostisering av bland annat tumör och tumörrecidiv. För att bestämma FET-upptaget i tumören kan tumör till bakgrundsförhållande (TBR) beräknas. LÄS MER

 2. 2. Metodoptimering för hjärtamyloidos

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Annika Chan; [2020]
  Nyckelord :Region of interest; Transtyretin; Stråldos; 99mTc-DPD; Hjärtamyloidos; Hjärtscintigrafi;

  Sammanfattning : Amyloidos uppstår när amyloid, felveckade proteiner, ackumuleras extracellulärt i vävnaden. Det finns två typer av amyloid som ger upphov till hjärtamyloidos: lätt immunoglobulinkedja amyloidos (AL-amyloidos) och transtyretinamyloidos (TTR-amyloidos). LÄS MER

 3. 3. Region Proposal Based Object Detectors Integrated With an Extended Kalman Filter for a Robust Detect-Tracking Algorithm

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Gabriel Khajo; [2019]
  Nyckelord :Object Detection; Extended Kalman Filter; Tracking;

  Sammanfattning : In this thesis we present a detect-tracking algorithm (see figure 3.1) that combines the detection robustness of static region proposal based object detectors, like the faster region convolutional neural network (R-CNN) and the region-based fully convolutional networks (R-FCN) model, with the tracking prediction strength of extended Kalman filters, by using, what we have called, a translating and non-rigid user input region of interest (RoI-) mapping. LÄS MER

 4. 4. Coverage Analysis in Clinical Next-Generation Sequencing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Anna Odelgard; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the new way of sequencing by NGS new tools had to be developed to be able to work with new data formats and to handle the larger data sizes compared to the previous techniques but also to check the accuracy of the data. Coverage analysis is one important quality control for NGS data, the coverage indicates how many times each base pair has been sequenced and thus how trustworthy each base call is. LÄS MER

 5. 5. Content-aware Video Compression

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Vivek Subramanian; [2019]
  Nyckelord :region-of-interest; saliency map; bitrate; H.264; video com­pression; quantization offset;

  Sammanfattning : In a video there are certain regions in the image that viewers focus on more than others, which are called the salient regions or Regions­Of-Interest (ROI). This thesis aims to improve the perceived quality of videos by improving the quality of these ROis while degrading the quality of the other non-ROI regions of a frame to keep the same bitrate as would have been the case otherwise. LÄS MER