Sökning: "Regional Policy"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade orden Regional Policy.

 1. 1. RUMÄNIEN OCH UNGERNS GRÄNSSAMARBETE - Hur påverkar EU:s Interreg-projekt utvecklingen av regionerna som utgör gränsen mellan Rumänien och Ungern?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gabriella Älgne; [2020-03-03]
  Nyckelord :Rumänien; Ungern; integration; regionalpolitik; gränskonflikt; Romania; Hungary; integration; regional policy; border conflict;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to investigate how the projects of Interreg Romania-Hungary affects the development of the border regions between Romania and Hungary. The material used for the thesis are projects associated with Interreg Romania-Hungary. LÄS MER

 2. 2. Plaståtervinningens roll i en hållbar industri - Det teknologiska innovationssystemet av återvunnen plast i Skåne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Mikaela Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Teknologiska innovationssystem; TIS; Skåne; Region Skåne; regional utveckling; återvunnen plast; plaståtervinning; hållbarhet; Technological innovation systems; Scania; regional development; recycled plastics; plastic recycling; sustainability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har identifierat möjligheter och begränsningar för att främja en hållbar plaståtervinning i den skånska plastindustrin, på uppdrag av Region Skåne. Analysen har gjorts med hjälp av ramverket teknologiska innovationssystem (TIS), som syftar till att identifiera de systemsvagheter som kräver politiska åtgärder för att stärka TIS:ets prestanda. LÄS MER

 3. 3. Them vs Us - The ontological significance of identity and (in)security in the Cold Conflict between Iran and Saudi Arabia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Michael Abdullah; [2019-12-17]
  Nyckelord :Ontological security theory; Identity; Security; Conflict; Iran; Saudi Arabia;

  Sammanfattning : In recent years, identity has become increasingly important within the field of International Relations and in studies of conflict. This has led to the widening of the field with the help of perspectives from the field of Psychology, and the emergence of ontological security theory (OST) where identity is a centrality. LÄS MER

 4. 4. The spill-over effects of Germany’s first federal minimum wage

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Eric Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :minimum wage; spill-over effects; hourly wage; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper investigates whether individuals who earn marginally above a minimum wage are experiencing spill-over effects as a result of its implementation, adjustment and existence. It focuses on Germany’s federal statutory minimum wage regime that was introduces in 2015 and later adjusted in 2017, through the experiences of individuals who earned 100% to 110% of the new wage floor in 2014. LÄS MER

 5. 5. Tunnelseende på hållbarhet - en diskursanalytisk studie av hållbarhetsbegreppet i relation till Västlänken

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Tim Pobiega; Ida Ploman; [2019]
  Nyckelord :Västlänken; hållbarhet; diskurs; policy; Bacchi; regionförstoring; sustainability; discourse; region enlargement;

  Sammanfattning : Göteborgs stad står inför en av sina största infrastrukturinvesteringar i modern tid - en åtta kilometer lång järnvägstunnel under staden i form av Västlänken. Västlänken presenteras i sammanhanget som den hållbara lösningen för att uppnå ambitionen om regionförstoring. LÄS MER