Sökning: "Regional Public Organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Regional Public Organisation.

 1. 1. The mainstream effect - A critical study on leadership development

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Jansson; Eric Johansson; [2019-07-03]
  Nyckelord :Sweden; Regional Public Organisation; Leadership Development; Critical Leadership Studies; Leadership; Mainstream Effect;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Processarbete inom den offentliga sektorn : En kvalitativ studie om implementationen av ett processtöd på en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Linn Jensen; Ludvig Lundström; [2019]
  Nyckelord :processtöd; statlig myndighet; center of excellence; projektkontor; offentlig sektor;

  Sammanfattning : The County Administrative Board of Västerbotten is a complex organisation with ties to both the nearby municipal offices and the Swedish government. The government put high demands on the County Administrative Boards in the country when it comes to the time of processing different cases. LÄS MER

 3. 3. Making democracy work through the logic of practice : a study of the bureaucracy at the Nordic Council of Ministers and the art of acting by producing texts

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Negin Nasiripour; [2019]
  Nyckelord :assemblage; black box; bureaucratic field; habitus; logic of practice; Nordic Council of Ministers;

  Sammanfattning : We live in an increasingly globalized world in which we humans are linked to each other within and across transnational and national social fields that make up totality of modern societies. Governance and democracy are enacted on various levels, from districts up to international levels, such as the European Union (EU). LÄS MER

 4. 4. Regioner, framtidens arbetsgivare? : Hur studenter uppfattar framtida karriärer inom regional verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Magdalena Bruhn; Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :Employer Brand; Employer Branding; Values; Generation Y; Generation Z; Students; Regional activities; Public sector; Arbetsgivarvarumärke; Employer Branding; Värderingar; Generation Y; Generation Z; Studenter; Regionala verksamheter; Offentliga verksamheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera studenters uppfattningar och värderingar i valet av framtida arbetsgivare, för att skapa bättre förutsättningar att som arbetsgivare attrahera studenter. En kvantitativ studie med deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Första linjens chefers upplevda behov av stöd -En jämförelse av tre förvaltningar inom en regional organisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Giselle Delgadillo; Jenny Blom; [2019]
  Nyckelord :First line manager; Support; Resources; Leadership; Operational leadership; Strategic leadership; Situational leadership; Public sector; Första linjens chef; Stöd; Resurser; Ledarskap; Chefskap; Operativt ledarskap; Strategiskt ledarskap; Situationsanpassat ledarskap; Offentlig sektor;

  Sammanfattning : Första linjens chefers position mellan arbetstagare och högre chefer innebär att det ställs höga krav både uppifrån och nedifrån på dessa chefer då de befinner sig mitt i mellan det operativa och det strategiska arbetet. Emellertid kan dessa krav variera i förhållande till verksamhetens komplexitet och de resurser som tillhandahålls av organisationen. LÄS MER