Sökning: "Regional context"

Visar resultat 1 - 5 av 455 uppsatser innehållade orden Regional context.

 1. 1. 'Amerikafebern' och byggnadsskicket - En studie av emigrationens påverkan på landsbygdens bebyggelse i Västsverige

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Marie Odenbring Widmark; [2023-05-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the years 1850-1930, about 1.2 million Swedes emigrated, most of them to North America. In popular speech one could say there was an 'America fever' in Sweden. As a result a huge network developed that united people across the Atlantic. LÄS MER

 2. 2. MONEYMAKER OR GLOBAL SAVER- Exploratory study on Sustainable Innovation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Benjamin Dawson Barker; Ziyue Ma; Zein Oubari; [2023]
  Nyckelord :Sustainable innovation; Regional context; Regulation; Brand value; Innovative capabilities; Attractiveness as an employer;

  Sammanfattning : In recent years, both academia and practice have shown an increased interest in sustainable innovation. This new area is examined in the context of large enterprises in our qualitative multiple case study. This thesis thus contributes to a better understanding of the concept as well as the underlying variables that drive sustainable innovation. LÄS MER

 3. 3. Ecosystems Services in swidden agriculture in the Peruvian tropical Andes : the Kechwa-Lamas farm-forestry system

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Geannine Gisset Chabaneix Portocarrero; [2023]
  Nyckelord :swidden agriculture; ecosystem services; Peru; Amazon;

  Sammanfattning : In the Amazon, life supporting services are importantly associated to forest areas. Nevertheless, the connection of ecosystem services to agricultural systems it is also of great importance, because agriculture is one of the most important causes of degradation and loss of these areas. LÄS MER

 4. 4. Det sårbara hållbara samhället : En studie om elmarknadens förutsättningar utifrån klimat och väder i en Sydsvensk kontext

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Joel Tedestam; [2023]
  Nyckelord :Elproduktion; väder; klimat; hållbarhet; elmarknad; elpriser; vindkraftverk; elhandel;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att utreda kopplingen mellan väder och elproduktion i ett begränsat sydsvensktområde; elområde 4. Metod Arbetet kommer att utföras med en kvantitativ och en kvalitativ metod. Den kvantitativametoden innefattar den största delen av den empiriska huvudundersökningen och utgörs avinsamlad data från SMHI och Nordpool. LÄS MER

 5. 5. Urban karaktär och andelen offentligt ägd mark hör ihop med andelen landbaserat naturskydd för svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Benjamin Arnborg; Erik Nordström Isaksson; [2023]
  Nyckelord :Biodiversity; ecosystem approach; regional differences; public management; principal component analysis; Biodiversitet; ekosystemansatsen; regionala skillnader; offentlig förvaltning; principalkomponentanalys;

  Sammanfattning : Preserving and sustainably using biological diversity has long been considered, both on a Swedish and global level, to be a prerequisite for continued life on earth. Important tools to stop the ongoing species loss include, among other things, nature conservation measures. LÄS MER