Sökning: "Regionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet Regionalism.

 1. 1. På plats i senmoderniteten : Jacques Werups gestaltning av platsen i 48 dikter från Österlen och Septemberljus

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Åke Östergren; [2024]
  Nyckelord :Jacques Werup; 48 dikter från Österlen; Septemberljus; place; Scanian poetry tradition; Lawrence Buell; ecocriticism; environmental materiality; Anthony Giddens; late modernity; Håkan Sandgren; pastoral regionalism; Jacques Werup; 48 dikter från Österlen; Septemberljus; plats; skånsk poesitradition; Lawrence Buell; ekokritik; environmental materiality; Anthony Giddens; senmodernitet; Sandgren; Håkan Sandgren; pastoral regionalism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur Jacques Werup förhåller sig till platsen i diktsamlingarna 48 dikter från Österlen och Septemberljus. Undersökningen utgår från Werups tydliga förankring i den skånska poesitraditionen, där Lawrence Buells ekokritiska platsbegrepp utgör ett ledsagande perspektiv för analysen. LÄS MER

 2. 2. Regional identity in a European context: A quantitative study exploring how regional attachment influences EU support in France

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fabian Wettergren; [2024]
  Nyckelord :Regional identity; EU; Regionalism; Social identity theory; Nested identities; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis explores the relationship between regional identity and its influence on EU support. Going beyond the common focus on decentralized countries or entire European contexts, the research specifically examines the influence of regional identity within the more unitary state of France. LÄS MER

 3. 3. EKONOMISKT PARTNERSKAPSAVTAL & REGIONAL INTEGRATION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Rossling; [2023-02-07]
  Nyckelord :Europeiska unionen EU ; södra Afrikas utvecklingsgemenskap SADC ; Afrikanska unionen AU ; ekonomiskt partnerskapsavtal EPA ; regionalism; integration; neokolonialism; regional integration; handel; utvecklingspolitik;

  Sammanfattning : The Economic Partnership Agreement between the European Union (EU) and Southern African Development Community (SADC) is a reciprocal asymmetric trade agreement in which contributes to encouraging more trade between African partners and Europe, by ensuring consistency with regional development policies and integration programmes. Previous research in this field has focused on explaining the establishment of EU’s political and economic relations with Africa or expressing EU’s views on less developed ACP-regions. LÄS MER

 4. 4. "Bring the Water Back" : En studie om hur en förstärkt platskänsla kan hedra ett kulturarv i en offentlig miljö.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Yasmina Lucena Wallin; [2023]
  Nyckelord :Information design; spatial design; sense of place; attachment to place; place identity; critical regionalism; route; outdoor environment; cultural heritage; tourism.; Informationsdesign; rumslig gestaltning; platskänsla; platsanknytning; platsidentitet; kritisk regionalism; stråk; utomhusmiljö; kulturarv; turism.;

  Sammanfattning : This study is a degree project in Information Design with a focus on Spatial Design. The aim has been to gain an understanding of the residents' relationship to the city of Fuengirola through methods and theories. LÄS MER

 5. 5. Atlingbo Krukmakeri

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Emma Fosse; [2023]
  Nyckelord :Critical Regionalism; Architecture; Gotland; Rural; arkitektur; kritisk regionalism; Landsbygd; Vernacular architecture; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : At the centre of Gotland is Atlingbo, a small agricultural community where the landscape is defined by fields, forests and pastures. On Gotland, where a majority of the residents live outside of urban areas, the rural economy thrives and small businesses can flourish. LÄS MER