Sökning: "Regionalization"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Regionalization.

 1. 1. The Subnational Level's Attempts to Influence EU Policy

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrik Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Multi-level Governance; Lobbying EU-policy; Regionalization; Europeanization; Informal Regionalism; New Regionalism;

  Sammanfattning : Micro-regions have gained an increasing awareness of their potential in global politics, an illogical development that have yet to be explained. In this study, we hypothesize that there is a trend where regions attempt to lobby EU-policy, and explore the role of regions, and their channels to Brussels: how they look today, and how they have changed over time. LÄS MER

 2. 2. Regionalisering i Sverige : Varför drog regeringen tillbaks sitt förslag om storregioner?

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Frisén; [2019]
  Nyckelord :Regionalisering; Indelningskommittén; regionutredningen; storregioner;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att besvara frågan om varför regeringen drog tillbaka sitt förslag om att införa storregioner. Utifrån detta har jag formulerat en forskningsfråga: Varför ändrade regeringen direktiven för indelningskommittén?Jag har genom processpårning med hjälp av dagordningsteorin analyserat händelseförloppet som ledde fram till regeringens beslut. LÄS MER

 3. 3. Transportinfrastrukturplanering inom Greater Copenhagen – en studie av relationen mellan stat och region

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Emil Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Regionalization; Transport infrastructure; Regional development; Greater Copenhagen; Territorial borders; Social Sciences;

  Sammanfattning : The increasing focus, in recent decades, on regions as the primary actor in economic growth and development has led to tensions concerning the responsibilities for regional development between the regions and the nation states. This essay presents the allocation of responsibility between the region and the state, as a case study of the transport infrastructure planning in the Greater Copenhagen cross-border region between Sweden and Denmark. LÄS MER

 4. 4. REGIONERNAS EUROPA - EU:s regionalpolitik och dess påverkan på Sveriges regionalpolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Määttä; [2017-04-12]
  Nyckelord :Regional policy; europeanization; regionalization; multi-level governance; regionalpolitik; europeisering; regionalisering; flernivåstyre;

  Sammanfattning : The EU regional policy is one of the largest policy areas today, and is the main investment policy in the European Union (EU). The regional policy was developed in the 1990’s to address social and economic inequality within the member states. LÄS MER

 5. 5. No Care for Distance : The (Market) Logic of Regionalizing Maternity Care

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Martin Westin; [2017]
  Nyckelord :Social Reproduction; Neoliberalism; Maternity Care; Regionalization; Spatial Inequality;

  Sammanfattning : A wave of maternity unit closure is sweeping through the North Atlantic zone, leaving rural communities without the care they crucially need. In its wake resistance grows, mobilizing against closures in the face of a discourse of economic efficiency and neoliberal austerity. LÄS MER