Sökning: "Regionalt IT-brottscentrum"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Regionalt IT-brottscentrum.

  1. 1. Polismyndighetens utredning av sexuellt digitalt våld mot barn : En kvalitativ studie om praktikers upplevelser och erfarenheter kring hinder och förutsättningar i utredningsarbetet samt praktikernas eventuella påverkan av arbetet

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Cecilia Markfjärd; Diana Mehanna; Jennie Olofsson; [2019]
    Nyckelord :sexual digital violence; investigative work; impact; possibility of increasing efficiency; Regional cyber crime centre; Police authority.; sexuellt digitalt våld; utredningsarbete; effektiviseringsmöjligheter; påverkan; Regionalt IT-brottscentrum; Polismyndigheten.;

    Sammanfattning : Föreliggande studie har genom nio semi-strukturerade kvalitativa intervjuer undersökt utredares, förundersökningsledares samt åklagares upplevelser och erfarenheter inom Polismyndighetens utredningsarbete, vad gäller sexuellt digitalt våld mot barn (under 18 år). Detta för att eventuellt kunna identifiera möjliga utvecklingsområden inom utredningsarbetet vad gäller att skicka oönskade nakenbilder samt att otillåtet sprida nakenbilder på någon annan. LÄS MER