Sökning: "Regissör"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Regissör.

 1. 1. Närvaro och lyssning på scen - En undersökning utifrån mina erfarenheter som musikalartist kring verktyg och förutsättningar för att skapa ett närvarande och inlyssnande samspel på scen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Sesselja Mist Ólafsdóttir; [2023-03-02]
  Nyckelord :musikal; musikalartist; närvaro; lyssning; förarbete; repetitionsprocess; föreställningar; regissör; motspelare;

  Sammanfattning : I det här arbetet har jag undersökt hur jag som musikalartist kan ge mig själv rätt förutsättningar för att känna att jag har en hög grad av scenisk närvaro och lyssnande i samspelet med mina kollegor och publiken uppe på scenen. Jag har undersökt vad jag behöver göra i förarbetet, under repetitionsprocessen och under själva föreställningsprocessen för att så ofta som möjligt vara närvarande och lyssnande på scen; och vad jag kan göra när jag känner att jag inte är det. LÄS MER

 2. 2. Dokumentärens dramaturgi : Hur dramaturgin i personporträtt har förändrats under de fyra senaste årtiondena

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Filip Karlquist; Viktor Rundlöf; [2022]
  Nyckelord :Dramaturgi; Dokumentärer; Film; Regissör; Quentin Tarantino;

  Sammanfattning : Dramaturgi är en viktig komponent i skapandet av dokumentärfilmer. Men den kan gestaltas i olika former och filmskapare väljer ofta olika typer av dramaturgiska val när de skapar dokumentärer. LÄS MER

 3. 3. I do fear confusion and accidents : En kvalitativ studie av Yorgos Lanthimos filmer utifrån auteurteorin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Isabella Sjöstedt; [2022]
  Nyckelord :Auteurteori; Yorgos Lanthimos; Kinetta; Dogtooth; Alper; The Lobster; The Killing of a Sacred Deer; The Favourite; filmanalys; auteur; regissör; absurdism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att göra en närläsning och undersöka Yorgos Lanthimos sex långfilmer; Kinetta, Dogtooth, Alps, The Lobster, The Killing of a Sacred Deer och The Favourite. Jag har analyserat dessa filmer utifrån auteurteorin där jag utgått från Jason M. Silvermans (2011) begreppsapparat. LÄS MER

 4. 4. Vägen till en lyckad mix : En studie om dialogmixning i film

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Benny Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :Dialogredigering; filmbranschen; ljudläggning; ljuddesign; mixning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med en fördjupad kunskap omproduktionsprocessen kring hur dialogmixar för film brukar göras och ta reda på vilkafaktorer det är i mixningen som bidrar till en lyckad slutprodukt. Studien bidrar med enfördjupad kunskap om just dialogljudet som ofta inte fått ensamt fokus i den tidigareforskningen. LÄS MER

 5. 5. Vad är lek och hur ska jag förhålla mig till den? : En intervjustudie med fokus på förskolläraresuppfattningar om barns lek och deras delaktighet och roll i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sofi Andersson; Anna Sjöstedt; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; förskollärares uppfattningar; lek; roll;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att bidra med kunskap om lekens mångtydighet utifrån förskollärares perspektiv genom att undersöka hur de uppfattar barns lek och deras egen delaktighet och roll i den. Vi använde en semistrukturerad intervjumetod där vi intervjuade tio verksamma förskollärare, där alla arbetar inom förskolan. LÄS MER