Sökning: "Registered nurses experiences"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden Registered nurses experiences.

 1. 1. Registered nurses' experiences of working with indigenous patients in remote areas in Amazonas, Peru : a qualitative interview study at health clinics in Loreto region

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Berglund; Siri Fjellman; [2019]
  Nyckelord :Registered nurses’ experiences; Indigenous patients; Intercultural health; Remote areas; Limited access;

  Sammanfattning : Background In remote areas of the Peruvian Amazon there is a high burden of communicable diseases, limited access to health care and a low distribution of registered nurses. Registered nurses are working with indigenous patients in the area, where traditional medicine and practice is common. LÄS MER

 2. 2. Flyktingars upplevelser av vården i det nya landet - en kvalitativ litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hélin Biroson; Ellinor Österlund; [2019]
  Nyckelord :Barriärer; Flyktingar; Omvårdnad; Upplevelser; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flyktingar är en grupp människor som tvingats lämna sina hemländer relaterat till hot och våld, krig och förföljelse. De har ofta ett större vårdbehov jämfört med andra människor och lider många gånger av allvarliga sjukdomstillstånd av både kronisk, akut, fysisk och psykisk karaktär. LÄS MER

 3. 3. Kommunicera mera! : En systematisk litteraturstudie om kommunikation mellan patienter och sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Filip Lindström; Sofie Berggren; [2019]
  Nyckelord :Communication; Nurse-patient relations; Person-centered care; Patient Safety; Kommunikation; Personcentrerad vård; Sjuksköterska-patientrelationer; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation mellan patienter och vårdpersonal är en faktor som kan påverka vårdresultat, patientsäkerhet och patienttillfredsställelse. Tidigare forskning har visat att patienternas perspektiv av kommunikation behöver undersökas mer då det skulle kunna effektivisera förbättringsarbetet inom området. LÄS MER

 4. 4. Registered nurses' experiences of meeting patients' spiritual needs in a hospital setting in Peru

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elsa Helg; Brenda Soto Ticona; [2019]
  Nyckelord :Peru; Registered nurses experience; Spiritual care; Spiritual needs.;

  Sammanfattning : Background Spirituality is within into every person even though the spiritual experience is always individual. Well-being and happiness are related to the amount of spirituality influencingone’s life. Patients spiritual distress and needs often emerge from their experience of suffering. LÄS MER

 5. 5. Registered nurses’ experiences of preventing pressure ulcers at a person receiving care at a hospital in Peru : a qualitative study

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ellinor Karpegård; Jennifer Svalstedt; [2019]
  Nyckelord :Nurse’s experience; Person-centred care; Peru; Pressure ulcer; Responsibility;

  Sammanfattning : Background Globally pressures ulcers are commonly seen as hospital acquired injuries with negative consequences for the persons such as pain, suffering and also incurring high costs for society. Preventing the occurrence of pressure ulcers is an important part of nursing care and a professional responsibility for registered nurses. LÄS MER