Sökning: "Regn"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade ordet Regn.

 1. 1. Levande begravd : kan klimatförändringar ge mjältbrandssporer nya förutsättningar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Cavell; [2019]
  Nyckelord :mjältbrand; sporer; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Mjältbrand är en dödlig sjukdom som varit känd under en lång tid och som drabbar både djur och människor. En av anledningarna till att mjältbrand är fruktad är bakteriens förmåga att sporulera vid icke gynnsamma förhållanden och persistera i jorden under en lång tid. LÄS MER

 2. 2. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Israelsson Mace; [2019]
  Nyckelord :green infrastructure; divert; storm water; impermeable surface; flood; skyfall; skyfallskartering; dagvattenhantering; hårdgjorda ytor; översvämning; växtbädd; vattenmagasin; fördröjning;

  Sammanfattning : Regn och översvämningar vid regn är ett problem som adresseras i allt fler kommuner. Detta arbete handlar om några av de utmaningar vi står inför när åtgärder ska planeras för att undvika översvämningar i tätorter. LÄS MER

 3. 3. Applicerbar teknik för utvinning av energi ur regnkraft : En jämförelsestudie om framtidens energiutvinning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Robin Scott; Harald Ahlgren; [2019]
  Nyckelord :tribo; triboelektrisk; piezo; piezoelektrisk; PTFE; PVDF; Polytetrafluoreten; Polyvinylidene fluoride; FEP; Fluorerad etylen propylen; MT-TENG; Regnkraft; Energiupptagning ur regn; alternativ energikälla; miljövänlig energi;

  Sammanfattning : På grund av det rådande miljöhotet så bör fokus för forskning och utveckling i ämnet riktas åt att utnyttja så många förnybara energikällor som möjligt, samt även optimera dessa för största möjliga energiupptagning. Vind, vatten och solljus är välkända och väl utformade källor för energi. LÄS MER

 4. 4. Förskolebarns uppfattningar om regnvatten och dess roll i vattnets kretslopp : En kvalitativ intervjustudie på fyra till femåriga barns uppfattningar om regnvatten och dess roll i vattnets kretslopp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Caroline Granberg; [2019]
  Nyckelord :Regnvatten; vattnets kretslopp; regn; regndroppar; moln; uppfattningar; för-skola; barn.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine and contribute with more knowledge about children´s perceptions of rainfall and its role in the water cycle. In order to reach a result, eleven children, in the ages four to five years old, has participated in the study through qualitative interviews, during the timeline of two days. LÄS MER

 5. 5. ”Min första mil – en runda i regn med stort lyckorus efteråt” : En kvalitativ studie med syftet att undersöka begreppet ”sekulär helighet” i tre svenska träningsbloggar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Elin Jonasson; [2019]
  Nyckelord :health; exercise; secular sacred; blogging; bloggers.;

  Sammanfattning : Exercising to maintain a healthy lifestyle is significant to our modern society, and more and more aids such as blogs on the internet dedicated to training are there to help us. The purpose of this thesis was to analyze three Swedish female bloggers all of them dedicated to training and health, with the aim to find the secular sacred among their descriptions, in relation to Kim Knott and her theory of the secular sacred. LÄS MER