Sökning: "Regnskogen"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Regnskogen.

 1. 1. Sojans roll i världen : En studie i sojans användning, ekosystemtjänstavtryck och framtida användning: ett underlag för undervisning mot en hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Helena Antman Molin; Mikael Sjöstrand; [2019]
  Nyckelord :soja; ekosystemtjänster; hållbar utveckling; markanvändning; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka världens konsumtion och produktion av soja samt den påverkan sojaodlingarna har på ekosystem och ekosystemtjänster. Sojan är rik på protein vilket har gjort den till en viktig gröda för människan, framförallt för vår utfodring av djur. LÄS MER

 2. 2. Bevarande av orangutangen : en studie av de största hoten mot arternas överlevnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Dahl; [2018]
  Nyckelord :orangutang; bevarande; regnskogsskövling; palmolja; tjuvjakt;

  Sammanfattning : Orangutanger är endemiskt förekommande på öarna Borneo och Sumatra i Malaysia och Indonesien. Det finns tre arter: Sumatraorangutangen (Pongo abelii), Borneoorangutangen (Pongo pygmaeus) och den nyupptäckta Tapanuliorangutangen (Pongo tapanuliensis). LÄS MER

 3. 3. Degradation and restoration method interact to affect the performance of planted seedlings in tropical rainforest restoration : evidence from plant functional traits

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Julia Mellåker; [2016]
  Nyckelord :Dipterocarpaceae; enrichment planting; INIKEA; secondary rainforest; hjälpplantering; sekundär regnskog;

  Sammanfattning : A common action to improve or save biodiversity in the tropics is restoration of degraded rainforest. To understand the complex ecological structures of the forest and adapt the restoration actions after them, studies have focused on characterizing species with functional traits. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar tillgången på ljus höjdtillväxten hos planterade regnskogsträd i en sekundär regnskog på Borneo?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Emmy Dieden; [2015]
  Nyckelord :ljus; höjdtillväxt; sekundär regnskog; pionjärarter; klimaxarter; skogsrehabilitering;

  Sammanfattning : Regnskogen på Borneo är en av de artrikaste i världen men till följd av mänsklig aktivitet, såsom avverkning, har dessa ekosystem drabbats hårt. Naturlig återhämtning är svår då dessa störningsdrabbade områden missgynnar arter som tillhör områdets naturliga flora och därför finns det ett behov av aktiv rehabilitering av dessa skogar. LÄS MER

 5. 5. Do 25 years old skid tracks restrict growth and survival? : a study on growth conditions for the planted regeneration in a rainforest rehabilitation project

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Malin Boström; [2015]
  Nyckelord :näringsbegränsning; penetrationsmotstånd; bulkdensitet; jordegenskaper; trädtillväxt; nutrient limitation; penetration resistance; bulk density; soil properties; tree growth;

  Sammanfattning : The rainforests of the world are important not only to the countries in which they grow but to the world as a whole. They influence oxygen and water circulation as well as carbon sequestration which in turn affect global radiation and global warming. LÄS MER